<p>Chodel</p>
<p>Józefów<br />
<small>nad wisłą</small></p>
<p>Karczmiska</p>
<p>Łaziska</p>
<p>Opole<br />
<small>lubelskie</small></p>
<p>Poniatowa</p>
<p>Wilków</p>

Zapytania ofertowe i protokoły

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia na organizację wizyty studyjnej w dniach 23-25.10.2023 r.

2023-10-16

W dniu 5 października 2023 r. na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak" www.lgdowocowyszlak.pl zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na organizacji wizyty studyjnej „Smart Villages, czyli jak poprawić jakość życia na wsi” w dniach 23-25 października 2023 roku dla 27 osób współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej. „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wyznaczonym terminie do dnia 13 października 2023 r., godz. 15.30 wpłynęły dwie oferty. W załączeniu znajduje się protokół z postępowania o udzielenie zamówienia.

więcej

Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi polegającej na organizacji wizyty studyjnej w dnia 23-25.10.2023 r.

2023-10-05

Lokalna Grupa Działa "Owocowy Szlak" zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi polegającej organizacji wizyty studyjnej „Smart Villages, czyli jak poprawić jakość życia na wsi” w dniach 23-25 października 2023 roku dla 27 osób współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej. „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

więcej

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi w ramach operacji „Wsparcie przedstawicieli LGD w zakresie wdrażania inicjatywy LEADER”

2023-09-25

W dniu 14 września 2023 r. na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak" www.lgdowocowyszlak.pl zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na wynajmie noclegu ze śniadaniem oraz sali szkoleniowej, a także wyżywienia uczestników w ramach realizacji dwudniowego  szkolenia  „Realizacja projektów partnerskich w nowym okresie programowania” organizowanych w ramach operacji  „Wsparcie przedstawicieli LGD w zakresie wdrażania inicjatywy LEADER” współfinansowanej ze środków KSOW w ramach Pomocy Technicznej PROW na lata 2014 – 2020.

W wyznaczonym terminie do dnia 22 września 2023 r., godz. 15.30 wpłynęły dwie oferty. W załączeniu znajduje się protokół z postępowania o udzielenie zamówienia.

więcej

Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi polegającej na wynajmie noclegu ze śniadaniem oraz sali szkoleniowej, a także wyżywienia uczestników w ramach realizacji dwudniowego szkolenia „Realizacja projektów partnerskich w nowym okresie programowania”

2023-09-14

Lokalna Grupa Działa "Owocowy Szlak" zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi polegającej na wynajmie noclegu ze śniadaniem oraz sali szkoleniowej, a także wyżywienia uczestników w ramach realizacji dwudniowego  szkolenia  „Realizacja projektów partnerskich w nowym okresie programowania” organizowanych w ramach operacji  „Wsparcie przedstawicieli LGD w zakresie wdrażania inicjatywy LEADER” współfinansowanej ze środków KSOW w ramach Pomocy Technicznej PROW na lata 2014 – 2020.

Prosimy o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym zamieszczonym poniżej.

więcej

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi w ramach operacji „Wsparcie przedstawicieli LGD w zakresie wdrażania inicjatywy LEADER”

2023-09-13

W dniu 05 września 2023 r. na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak" www.lgdowocowyszlak.pl zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na wykonanie usług polegających na wynajmie noclegu ze śniadaniem oraz sali szkoleniowej, a także wyżywienia uczestników w ramach realizacji  trzydniowego  szkolenia połączonego z wizytą studyjną: „Wdrażanie inicjatywy LEADER w nowym okresie programowania oraz prezentacja dobrych praktyk” organizowanych w ramach operacji  „Wsparcie przedstawicieli LGD w zakresie wdrażania inicjatywy LEADER” współfinansowanej ze środków KSOW w ramach Pomocy Technicznej PROW na lata 2014 – 2020.

W wyznaczonym terminie do dnia 12 września 2023 r., godz. 15.30 wpłynęły dwie oferty. W załączeniu znajduje się protokół z postępowania o udzielenie zamówienia.

więcej

Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi polegającej na wynajmie noclegu ze śniadaniem oraz sali szkoleniowej, a także wyżywienia uczestników w ramach realizacji trzydniowego szkolenia połączonego z wizytą studyjną: „Wdrażanie inicjatywy LEADER w nowym okr

2023-09-05

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi polegającej na wynajmie noclegu ze śniadaniem oraz sali szkoleniowej, a także wyżywienia uczestników w ramach realizacji  trzydniowego  szkolenia połączonego z wizytą studyjną: „Wdrażanie inicjatywy LEADER w nowym okresie programowania oraz prezentacja dobrych praktyk” organizowanych w ramach operacji  „Wsparcie przedstawicieli LGD w zakresie wdrażania inicjatywy LEADER” współfinansowanej ze środków KSOW w ramach Pomocy Technicznej PROW na lata 2014 – 2020.

Prosimy o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym zamieszczonym poniżej.

więcej

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - ZAKUP ROWERÓW WRAZ Z KASKAMI

2022-12-08

W dniu 22 listopada 2022 r. na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak" www.lgdowocowyszlak.pl zostało zamieszczone zapytanie ofertowe dotyczące zakupu rowerów wraz z kaskami - 35 sztuk.

W wyznaczonym terminie do dnia 30 listopada 2022 r., godz. 15.30 wpłynęło sześć ofert W załączeniu znajduje się protokół z postępowania o udzielenie zamówienia.

więcej

Zapytanie ofertowe - zakup rowerów wraz z kaskami

2022-11-22

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zaprasza do składania ofert na zakup rowerów wraz z kaskami.

więcej

Protokół z postepowania o udzielenie zamówienia na budowę wiat turystycznych z elementami małej architektury - 21 sztuk

2022-08-01

W dniu 14 lipca 2022 r. na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak" www.lgdowocowyszlak.pl zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej budowie wiat turystycznych z elementami małej architektury - 21 sztuk.

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA BUDOWĘ 21 WIAT TURYSTYCZNYCH

2022-07-14

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zaprasza do składania ofert na budowę 21 wiat turystycznych z elementami małej architektury zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

więcej

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi w ramach operacji "Organizacja szkoleń dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania podnoszących wiedzę i umiejętności niezbędne w procesie realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju"

2021-06-30

W dniu 22 czerwca 2021 r. na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak" www.lgdowocowyszlak.pl zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w ramach operacji "Organizacja szkoleń dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania podnoszących wiedzę i umiejętności niezbędne w procesie realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowanej ze środków KSOW w ramach Pomocy Technicznej PROW na lata 2014 - 2020.

więcej

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na wynajmie noclegu ze śniadaniem oraz sali szkoleniowej a także wyżywienia uczestników w ramach realizacji dwóch dwudniowych szkoleń: „Koncepcja Smart Village” oraz „Efektywna komunikacja online oraz MVP

2021-06-22

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na wynajmie noclegu ze śniadaniem oraz sali szkoleniowej a także wyżywienia uczestników w ramach realizacji dwóch dwudniowych szkoleń: „Koncepcja Smart Village” oraz „Efektywna komunikacja online oraz MVP strategii organizacji” organizowanych w ramach operacji „Organizacja szkoleń dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania podnoszących wiedzę i umiejętności niezbędne w procesie realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju” współfinansowanej ze środków KSOW w ramach Pomocy Technicznej PROW na lata 2014 – 2020.

więcej

Protokół z zapytania ofertowego na zakup i dostawę materiałów biurowych do Biura LGD "Owocowy Szlak"

2020-01-31

W dniu  14.01.2020 r. na stronie internetowej www.lgdowocowyszlak.pl  zamieszczono  zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby funkcjonowania Biura LGD "Owocowy Szlak". W wyznaczonym terminie do 31 stycznia 2020 r. wpłynęły dwie oferty.

więcej

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów biurowych do Biura LGD "Owocowy Szlak"

2020-01-14

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca sie z prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawę materiałów biurowych do Biura LGD "Owocowy Szlak".

więcej

Protokół z zapytania ofertowego na organizację konferencji i wizyty studyjnej na obszarze LGD „Owocowy Szlak” w ramach realizacji projektu współpracy międzyregionalnej „Złota Łuska”

2019-06-28

W dniu 03.06.2019 r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na organizację konferencji i wizyty studyjnej na obszarze LGD „Owocowy Szlak” w ramach realizacji projektu współpracy międzyregionalnej „Złota Łuska”.

więcej

Zapytanie ofertowe na organizację konferencji i wizyty studyjnej na obszarze LGD „Owocowy Szlak” w ramach realizacji projektu współpracy międzyregionalnej „Złota Łuska” przez LGD "Owocowy Szlak"

2019-06-03

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na organizację konferencji i wizyty studyjnej na obszarze LGD „Owocowy Szlak” w ramach realizacji projektu współpracy międzyregionalnej „Złota Łuska”, którego celem jest wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej poprzez podjęcie działań mających na celu zachowanie tradycji lokalnych i popularyzację spożycia ryb słodkowodnych.

więcej

Protokół z zapytania ofertowego na film promocyjny w ramach realizacji projektu współpracy międzyregionalnej „Złota Łuska”

2019-01-24

W dniu 07.01.2019 r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na film promocyjny w ramach realizacji projektu współpracy międzyregionalnej „Złota Łuska”.

więcej

Zapytanie ofertowe na film promocyjny w ramach realizacji projektu współpracy międzyregionalnej „Złota Łuska” przez LGD "Owocowy Szlak"

2019-01-07

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na film promocyjny w ramach realizacji projektu współpracy międzyregionalnej „Złota Łuska”, którego celem jest wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej poprzez podjęcie działań mających na celu zachowanie tradycji lokalnych i popularyzację spożycia ryb słodkowodnych.

więcej

Unieważnienie zapytania ofertowego 6/KP/2018/LGD15 z dnia 05.12.2018r. na zakup i dostawę automatycznego ekspresu do kawy na potrzeby realizacji projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości" przez LGD "Owocowy Szlak"

2018-12-14

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” w Opolu Lubelskim informuje, iż unieważnia zapytanie ofertowe 6/KP/2018/LGD15 z dnia 05.12.2018 roku dotyczące zakupu i dostawy automatycznego ekspresu do kawy na potrzeby realizacji projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości" przez LGD "Owocowy Szlak".

więcej

Protokół z zapytania ofertowego 5/KP/2018/LGD15 na dostawę wyżywienia podczas organizacji szkolenia w dniu 08.12.2018 r. w ramach realizacji projektu współpracy „Kreator Przedsiębiorczości” przez LGD „Owocowy Szlak”.

2018-12-06

W dniu 28.11.2018 r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na dostawę wyżywienia podczas organizacji szkolenia w dniu 08.12.2018 r. w ramach realizacji projektu współpracy „Kreator Przedsiębiorczości” przez LGD „Owocowy Szlak”.

 

więcej

Protokół z zapytania ofertowego 4/KP/2018/LGD15 na wynajem sali komputerowej na potrzeby przeprowadzenia szkolenia w ramach realizacji projektu współpracy „Kreator Przedsiębiorczości” przez LGD „Owocowy Szlak”

2018-12-05

W dniu 28.11.2018 r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na wynajem sali komputerowej na potrzeby przeprowadzenia szkolenia w ramach realizacji projektu współpracy „Kreator Przedsiębiorczości” przez LGD „Owocowy Szlak”

więcej

Zapytanie ofertowe 6/KP/2018/LGD15 na zakup i dostawę automatycznego ekspresu do kawy na potrzeby realizacji projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości" przez LGD "Owocowy Szlak"

2018-12-05

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawę automatycznego ekspresu do kawy na potrzeby realizacji projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości" przez LGD "Owocowy Szlak"

więcej

Zapytanie ofertowe 5/KP/2018/LGD15 na dostawę wyżywienia podczas organizacji szkolenia w dniu 08.12.2018 r. w ramach realizacji projektu współpracy „Kreator Przedsiębiorczości” przez LGD „Owocowy Szlak”

2018-11-28

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę wyżywienia podczas organizacji szkolenia w dniu 08.12.2018 r. w ramach realizacji projektu współpracy „Kreator Przedsiębiorczości” przez LGD „Owocowy Szlak”.

więcej

Zapytanie ofertowe 4/KP/2018/LGD15 na wynajem sali komputerowej na potrzeby przeprowadzenia szkolenia w ramach realizacji projektu współpracy „Kreator Przedsiębiorczości” przez LGD „Owocowy Szlak”

2018-11-28

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wynajem sali komputerowej na potrzeby przeprowadzenia szkolenia w ramach realizacji projektu współpracy „Kreator Przedsiębiorczości” przez LGD „Owocowy Szlak”.

więcej

Protokół z zapytania ofertowego 3/KP/2018/LGD15 na dostawę poczęstunku podczas Gali "Junior Biznes. Start" organizowanej w ramach projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości" przez LGD "Owocowy Szlak"

2018-11-23

W dniu 14.11.2018 r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostawę poczęstunku podczas Gali "Junior Biznes. Start" organizowanej w ramach projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości" przez LGD "Owocowy Szlak".

więcej

Zapytanie ofertowe 3/KP/2018/LGD15 na dostawę poczęstunku podczas Gali "Junior Biznes. Start" organizowanej w ramach projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości" przez LGD "Owocowy Szlak"

2018-11-14

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę poczęstunku podczas Gali "Junior Biznes. Start" organizowanej w ramach projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości" przez LGD "Owocowy Szlak".

więcej

Protokół z zapytania ofertowego 2/KP/2018/LGD15 na zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości" przez LGD "Owocowy Szlak"

2018-10-12

W dniu 05.10.2018 r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości" przez LGD "Owocowy Szlak".

więcej

Protokół z zapytania ofertowego 1/KP/2018/LGD15 na wydruk ulotek promocyjnych służących promocji projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości" na obszarze LGD "Owocowy Szlak"

2018-10-10

W dniu 01.10.2018 r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na wydruk ulotek promocyjnych służących promocji projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości" na obszarze LGD "Owocowy Szlak"

więcej

Zapytanie ofertowe 2/KP/2018/LGD15 na zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości" przez LGD "Owocowy Szlak"

2018-10-05

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości" przez LGD "Owocowy Szlak".

więcej

Zapytanie ofertowe 1/KP/2018/LGD15 na wydruk ulotek promocyjnych służących promocji projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości" na obszarze LGD "Owocowy Szlak"

2018-10-01

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wydruk ulotek promocyjnych służących promocji projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości" na obszarze LGD "Owocowy Szlak".

więcej

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na przewóz grupy osób z bagażem z terenu LGD "Owocowy Szlak" do Stężycy

2018-07-30

W dniu 23.07.2018 r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na przewóz grupy osób z bagażem z terenu LGD "Owocowy Szlak" na święto "W krainie lubelskich ryb", które odbędzie się 5 sierpnia 2018 r. na terenie "Wyspy Wisła" w Stężycy.

więcej

Zapytanie ofertowe na przewóz grupy osób z bagażem z terenu LGD "Owocowy Szlak" do Stężycy

2018-07-23

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przewóz grupy osób z bagażem z terenu LGD "Owocowy Szlak" na święto "W krainie lubelskich ryb", które odbędzie się 5 sierpnia 2018 r. na terenie "Wyspy Wisła" w Stężycy".

więcej

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę gadżetów promocyjnych

2018-07-20

W dniu 12.07.2018 r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na zakup i dostawę gadżetów promocyjnych: piłki plażowe.

więcej

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 06.07.2018r. na dzierżawę kserokopiarki na potrzeby funkcjonowania Biura LGD "Owocowy Szlak".

2018-07-13

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” w Opolu Lubelskim informuje, iż unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 06.07.2018 roku dotyczące dzierżawy kserokopiarki na potrzeby funkcjonowania Biura LGD "Owocowy Szlak".

 

więcej

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę gadżetów promocyjnych

2018-07-12

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawę gadżetów promocyjnych: piłki plażowe.

więcej

Zapytanie ofertowe na dzierżawę kserokopiarki na potrzeby funkcjonowania Biura LGD

2018-07-06

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dzierżawę kserokopiarki na potrzeby funkcjonowania Biura LGD "Owocowy Szlak".

więcej

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę roll up-u

2018-07-03

W dniu 26.06.2018 r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na zakup i dostawę roll up-u.

więcej

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę roll up-u

2018-06-26

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawę roll up-u.

więcej

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę cateringu podczas organizacji "VI Święta Produktu Lokalnego"

2018-06-20

W dniu 12.06.2018 r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zaptanie ofertowe na dostawę cateringu podczas organizacji "VI Święta Produktu Lokalnego".

więcej

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę dwóch niszczarek dokumentów na potrzeby funkcjonowania Biura LGD

2018-06-19

W dniu 11.06.2018 r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na zakup i dostawę dwóch niszczarek dokumentów na potrzeby funkcjonowania Biura LGD "Owocowy Szlak".

więcej

Zapytanie ofertowe na dostawę cateringu podczas organizacji "VI Święta Produktu Lokalnego"

2018-06-12

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę cateringu podczas organizacji "VI Święta Produktu Lokalnego", które odbędzie się 24 czerwca 2018 r. (niedziela) w Parku Miejskim w Opolu Lubelskim.

więcej

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na wydruk publikacji "Wypoczywaj Lokalnie"

2018-06-11

W dniu 01.06.2018 r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na wydruk publikacji "Wypoczywaj Lokalnie".

więcej

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę dwóch niszczarek dokumentów

2018-06-11

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawę dwóch niszczarek dokumentów na potrzeby funkcjonowania Biura LGD "Owocowy Szlak.

więcej

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na wydruk i dostawę plakatów

2018-06-08

W dniu 28.05.2018 r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na wydruk i dostawę plakatów promocyjnych.
więcej

Zapytanie ofertowe na wydruk publikacji „Wypoczywaj Lokalnie”

2018-06-01

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na  wydruk publikacji "Wypoczywaj Lokalnie".

więcej

Zapytanie ofertowe na wydruk i dostawę plakatów promocyjnych

2018-05-28

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wydruk i dostawę plakatu promocyjnego w ilości 100 sztuk w ramach przedsięwzięcia  „VI Święto Produktu Lokalnego”.

więcej

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę gadżetów promocyjnych

2018-05-28

W dniu 16.05.2018 r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na zakup i dostawę gadżetów promocyjnych: torby plażowe, piłki plażowe oraz maty plażowe zwijane.

więcej

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na wydruk publikacji Akademii Kulinarnej LGD - Smakuj Lokalnie

2018-05-22

W dniu 15.05.2018 r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na wydruk publikacji Akademii Kulinarnej LGD - Smakuj Lokalnie.

więcej

Partnerzy/Polecane linki

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij