<p>Chodel</p>
<p>Józefów<br />
<small>nad wisłą</small></p>
<p>Karczmiska</p>
<p>Łaziska</p>
<p>Opole<br />
<small>lubelskie</small></p>
<p>Poniatowa</p>
<p>Wilków</p>

Zapytania ofertowe i protokoły

Zapytanie ofertowe - zakup rowerów wraz z kaskami

2022-11-22

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zaprasza do składania ofert na zakup rowerów wraz z kaskami.

więcej

Protokół z postepowania o udzielenie zamówienia na budowę wiat turystycznych z elementami małej architektury - 21 sztuk

2022-08-01

W dniu 14 lipca 2022 r. na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak" www.lgdowocowyszlak.pl zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej budowie wiat turystycznych z elementami małej architektury - 21 sztuk.

więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA BUDOWĘ 21 WIAT TURYSTYCZNYCH

2022-07-14

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zaprasza do składania ofert na budowę 21 wiat turystycznych z elementami małej architektury zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

więcej

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi w ramach operacji "Organizacja szkoleń dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania podnoszących wiedzę i umiejętności niezbędne w procesie realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju"

2021-06-30

W dniu 22 czerwca 2021 r. na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak" www.lgdowocowyszlak.pl zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w ramach operacji "Organizacja szkoleń dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania podnoszących wiedzę i umiejętności niezbędne w procesie realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowanej ze środków KSOW w ramach Pomocy Technicznej PROW na lata 2014 - 2020.

więcej

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na wynajmie noclegu ze śniadaniem oraz sali szkoleniowej a także wyżywienia uczestników w ramach realizacji dwóch dwudniowych szkoleń: „Koncepcja Smart Village” oraz „Efektywna komunikacja online oraz MVP

2021-06-22

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na wynajmie noclegu ze śniadaniem oraz sali szkoleniowej a także wyżywienia uczestników w ramach realizacji dwóch dwudniowych szkoleń: „Koncepcja Smart Village” oraz „Efektywna komunikacja online oraz MVP strategii organizacji” organizowanych w ramach operacji „Organizacja szkoleń dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania podnoszących wiedzę i umiejętności niezbędne w procesie realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju” współfinansowanej ze środków KSOW w ramach Pomocy Technicznej PROW na lata 2014 – 2020.

więcej

Protokół z zapytania ofertowego na zakup i dostawę materiałów biurowych do Biura LGD "Owocowy Szlak"

2020-01-31

W dniu  14.01.2020 r. na stronie internetowej www.lgdowocowyszlak.pl  zamieszczono  zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby funkcjonowania Biura LGD "Owocowy Szlak". W wyznaczonym terminie do 31 stycznia 2020 r. wpłynęły dwie oferty.

więcej

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów biurowych do Biura LGD "Owocowy Szlak"

2020-01-14

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca sie z prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawę materiałów biurowych do Biura LGD "Owocowy Szlak".

więcej

Protokół z zapytania ofertowego na organizację konferencji i wizyty studyjnej na obszarze LGD „Owocowy Szlak” w ramach realizacji projektu współpracy międzyregionalnej „Złota Łuska”

2019-06-28

W dniu 03.06.2019 r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na organizację konferencji i wizyty studyjnej na obszarze LGD „Owocowy Szlak” w ramach realizacji projektu współpracy międzyregionalnej „Złota Łuska”.

więcej

Zapytanie ofertowe na organizację konferencji i wizyty studyjnej na obszarze LGD „Owocowy Szlak” w ramach realizacji projektu współpracy międzyregionalnej „Złota Łuska” przez LGD "Owocowy Szlak"

2019-06-03

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na organizację konferencji i wizyty studyjnej na obszarze LGD „Owocowy Szlak” w ramach realizacji projektu współpracy międzyregionalnej „Złota Łuska”, którego celem jest wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej poprzez podjęcie działań mających na celu zachowanie tradycji lokalnych i popularyzację spożycia ryb słodkowodnych.

więcej

Protokół z zapytania ofertowego na film promocyjny w ramach realizacji projektu współpracy międzyregionalnej „Złota Łuska”

2019-01-24

W dniu 07.01.2019 r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na film promocyjny w ramach realizacji projektu współpracy międzyregionalnej „Złota Łuska”.

więcej

Zapytanie ofertowe na film promocyjny w ramach realizacji projektu współpracy międzyregionalnej „Złota Łuska” przez LGD "Owocowy Szlak"

2019-01-07

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na film promocyjny w ramach realizacji projektu współpracy międzyregionalnej „Złota Łuska”, którego celem jest wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej poprzez podjęcie działań mających na celu zachowanie tradycji lokalnych i popularyzację spożycia ryb słodkowodnych.

więcej

Unieważnienie zapytania ofertowego 6/KP/2018/LGD15 z dnia 05.12.2018r. na zakup i dostawę automatycznego ekspresu do kawy na potrzeby realizacji projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości" przez LGD "Owocowy Szlak"

2018-12-14

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” w Opolu Lubelskim informuje, iż unieważnia zapytanie ofertowe 6/KP/2018/LGD15 z dnia 05.12.2018 roku dotyczące zakupu i dostawy automatycznego ekspresu do kawy na potrzeby realizacji projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości" przez LGD "Owocowy Szlak".

więcej

Protokół z zapytania ofertowego 5/KP/2018/LGD15 na dostawę wyżywienia podczas organizacji szkolenia w dniu 08.12.2018 r. w ramach realizacji projektu współpracy „Kreator Przedsiębiorczości” przez LGD „Owocowy Szlak”.

2018-12-06

W dniu 28.11.2018 r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na dostawę wyżywienia podczas organizacji szkolenia w dniu 08.12.2018 r. w ramach realizacji projektu współpracy „Kreator Przedsiębiorczości” przez LGD „Owocowy Szlak”.

 

więcej

Protokół z zapytania ofertowego 4/KP/2018/LGD15 na wynajem sali komputerowej na potrzeby przeprowadzenia szkolenia w ramach realizacji projektu współpracy „Kreator Przedsiębiorczości” przez LGD „Owocowy Szlak”

2018-12-05

W dniu 28.11.2018 r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na wynajem sali komputerowej na potrzeby przeprowadzenia szkolenia w ramach realizacji projektu współpracy „Kreator Przedsiębiorczości” przez LGD „Owocowy Szlak”

więcej

Zapytanie ofertowe 6/KP/2018/LGD15 na zakup i dostawę automatycznego ekspresu do kawy na potrzeby realizacji projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości" przez LGD "Owocowy Szlak"

2018-12-05

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawę automatycznego ekspresu do kawy na potrzeby realizacji projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości" przez LGD "Owocowy Szlak"

więcej

Zapytanie ofertowe 5/KP/2018/LGD15 na dostawę wyżywienia podczas organizacji szkolenia w dniu 08.12.2018 r. w ramach realizacji projektu współpracy „Kreator Przedsiębiorczości” przez LGD „Owocowy Szlak”

2018-11-28

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę wyżywienia podczas organizacji szkolenia w dniu 08.12.2018 r. w ramach realizacji projektu współpracy „Kreator Przedsiębiorczości” przez LGD „Owocowy Szlak”.

więcej

Zapytanie ofertowe 4/KP/2018/LGD15 na wynajem sali komputerowej na potrzeby przeprowadzenia szkolenia w ramach realizacji projektu współpracy „Kreator Przedsiębiorczości” przez LGD „Owocowy Szlak”

2018-11-28

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wynajem sali komputerowej na potrzeby przeprowadzenia szkolenia w ramach realizacji projektu współpracy „Kreator Przedsiębiorczości” przez LGD „Owocowy Szlak”.

więcej

Protokół z zapytania ofertowego 3/KP/2018/LGD15 na dostawę poczęstunku podczas Gali "Junior Biznes. Start" organizowanej w ramach projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości" przez LGD "Owocowy Szlak"

2018-11-23

W dniu 14.11.2018 r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostawę poczęstunku podczas Gali "Junior Biznes. Start" organizowanej w ramach projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości" przez LGD "Owocowy Szlak".

więcej

Zapytanie ofertowe 3/KP/2018/LGD15 na dostawę poczęstunku podczas Gali "Junior Biznes. Start" organizowanej w ramach projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości" przez LGD "Owocowy Szlak"

2018-11-14

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę poczęstunku podczas Gali "Junior Biznes. Start" organizowanej w ramach projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości" przez LGD "Owocowy Szlak".

więcej

Protokół z zapytania ofertowego 2/KP/2018/LGD15 na zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości" przez LGD "Owocowy Szlak"

2018-10-12

W dniu 05.10.2018 r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości" przez LGD "Owocowy Szlak".

więcej

Protokół z zapytania ofertowego 1/KP/2018/LGD15 na wydruk ulotek promocyjnych służących promocji projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości" na obszarze LGD "Owocowy Szlak"

2018-10-10

W dniu 01.10.2018 r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na wydruk ulotek promocyjnych służących promocji projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości" na obszarze LGD "Owocowy Szlak"

więcej

Zapytanie ofertowe 2/KP/2018/LGD15 na zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości" przez LGD "Owocowy Szlak"

2018-10-05

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości" przez LGD "Owocowy Szlak".

więcej

Zapytanie ofertowe 1/KP/2018/LGD15 na wydruk ulotek promocyjnych służących promocji projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości" na obszarze LGD "Owocowy Szlak"

2018-10-01

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wydruk ulotek promocyjnych służących promocji projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości" na obszarze LGD "Owocowy Szlak".

więcej

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na przewóz grupy osób z bagażem z terenu LGD "Owocowy Szlak" do Stężycy

2018-07-30

W dniu 23.07.2018 r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na przewóz grupy osób z bagażem z terenu LGD "Owocowy Szlak" na święto "W krainie lubelskich ryb", które odbędzie się 5 sierpnia 2018 r. na terenie "Wyspy Wisła" w Stężycy.

więcej

Zapytanie ofertowe na przewóz grupy osób z bagażem z terenu LGD "Owocowy Szlak" do Stężycy

2018-07-23

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przewóz grupy osób z bagażem z terenu LGD "Owocowy Szlak" na święto "W krainie lubelskich ryb", które odbędzie się 5 sierpnia 2018 r. na terenie "Wyspy Wisła" w Stężycy".

więcej

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę gadżetów promocyjnych

2018-07-20

W dniu 12.07.2018 r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na zakup i dostawę gadżetów promocyjnych: piłki plażowe.

więcej

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 06.07.2018r. na dzierżawę kserokopiarki na potrzeby funkcjonowania Biura LGD "Owocowy Szlak".

2018-07-13

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” w Opolu Lubelskim informuje, iż unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 06.07.2018 roku dotyczące dzierżawy kserokopiarki na potrzeby funkcjonowania Biura LGD "Owocowy Szlak".

 

więcej

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę gadżetów promocyjnych

2018-07-12

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawę gadżetów promocyjnych: piłki plażowe.

więcej

Zapytanie ofertowe na dzierżawę kserokopiarki na potrzeby funkcjonowania Biura LGD

2018-07-06

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dzierżawę kserokopiarki na potrzeby funkcjonowania Biura LGD "Owocowy Szlak".

więcej

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę roll up-u

2018-07-03

W dniu 26.06.2018 r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na zakup i dostawę roll up-u.

więcej

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę roll up-u

2018-06-26

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawę roll up-u.

więcej

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę cateringu podczas organizacji "VI Święta Produktu Lokalnego"

2018-06-20

W dniu 12.06.2018 r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zaptanie ofertowe na dostawę cateringu podczas organizacji "VI Święta Produktu Lokalnego".

więcej

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę dwóch niszczarek dokumentów na potrzeby funkcjonowania Biura LGD

2018-06-19

W dniu 11.06.2018 r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na zakup i dostawę dwóch niszczarek dokumentów na potrzeby funkcjonowania Biura LGD "Owocowy Szlak".

więcej

Zapytanie ofertowe na dostawę cateringu podczas organizacji "VI Święta Produktu Lokalnego"

2018-06-12

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę cateringu podczas organizacji "VI Święta Produktu Lokalnego", które odbędzie się 24 czerwca 2018 r. (niedziela) w Parku Miejskim w Opolu Lubelskim.

więcej

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na wydruk publikacji "Wypoczywaj Lokalnie"

2018-06-11

W dniu 01.06.2018 r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na wydruk publikacji "Wypoczywaj Lokalnie".

więcej

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę dwóch niszczarek dokumentów

2018-06-11

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawę dwóch niszczarek dokumentów na potrzeby funkcjonowania Biura LGD "Owocowy Szlak.

więcej

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na wydruk i dostawę plakatów

2018-06-08

W dniu 28.05.2018 r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na wydruk i dostawę plakatów promocyjnych.
więcej

Zapytanie ofertowe na wydruk publikacji „Wypoczywaj Lokalnie”

2018-06-01

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na  wydruk publikacji "Wypoczywaj Lokalnie".

więcej

Zapytanie ofertowe na wydruk i dostawę plakatów promocyjnych

2018-05-28

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wydruk i dostawę plakatu promocyjnego w ilości 100 sztuk w ramach przedsięwzięcia  „VI Święto Produktu Lokalnego”.

więcej

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę gadżetów promocyjnych

2018-05-28

W dniu 16.05.2018 r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na zakup i dostawę gadżetów promocyjnych: torby plażowe, piłki plażowe oraz maty plażowe zwijane.

więcej

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na wydruk publikacji Akademii Kulinarnej LGD - Smakuj Lokalnie

2018-05-22

W dniu 15.05.2018 r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na wydruk publikacji Akademii Kulinarnej LGD - Smakuj Lokalnie.

więcej

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę gadżetów promocyjnych

2018-05-16

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawę gadżetów promocyjnych: torby plażowe, piłki plażowe oraz maty plażowe zwijane.

więcej

Protokół z zapytania ofertowego 15/KSOW na zapewnienie poczęstunku z produktów lokalnych na stoisku promocyjnym podczas wydarzenia Święto Jabłka Józefowskiego

2018-05-15

W dniu 08.05.2018 r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na zapewnienie poczęstunku z produktów lokalnych na stoisku promocyjnym podczas wydarzenia Święto Jabłka Józefowskiego.

więcej

Zapytanie ofertowe na wydruk publikacji Akademii Kulinarnej LGD - Smakuj Lokalnie

2018-05-15

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na  wydruk publikacji Akademii Kulinarnej LGD - Smakuj Lokalnie.

więcej

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 25.04.2018r. na przygotowanie i wydruk publikacji Akademii Kulinarnej LGD - Smakuj Lokalnie

2018-05-15

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” w Opolu Lubelskim informuje, iż unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 25.04.2018 roku dotyczące przygotowania i wydruku publikacji Akademii Kulinarnej LGD - Smakuj Lokalnie.

więcej

Protokół z zapytania ofertowego 14/KSOW na wykupienie OC organizatora za szkody powstałe w związku z organizacją imprezy Święto Jabłka Józefowskiego

2018-05-14

W dniu 07.05.2018 r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na wykupienie OC organizatora za szkody powstałe w związku z organizacją imprezy Święto Jabłka Józefowskiego.

więcej

Protokół z zapytania ofertowego 13/KSOW na wynajem 10 szt. dmoków wystawienniczych podczas wydarzenia Święta Jabłka Józefowskiego

2018-05-14

W dniu 07.05.2018 r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na wynajem 10 szt. dmoków wystawienniczych podczas wydarzenia Święta Jabłka Józefowskiego.

więcej

Protokół z zapytania ofertowego 12/KSOW na wynajem namiotu o wymiarach 4 x 8 m o podwyższonej wytrzymałości

2018-05-11

W dniu 04.05.2018 r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na wynajem namiotu o wymiarach 4 x 8 m o podwyższonej wytrzymałości.

więcej

Partnerzy/Polecane linki

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij