<p>Chodel</p>
<p>Józefów<br />
<small>nad wisłą</small></p>
<p>Karczmiska</p>
<p>Łaziska</p>
<p>Opole<br />
<small>lubelskie</small></p>
<p>Poniatowa</p>
<p>Wilków</p>

Aktualności

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD "OWOCOWY SZLAK" W DNIU 29.10.2019 R.

2019-10-09

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak" w Opolu Lubelskim zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 29.10.2019 r. (wtorek) na godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4.

więcej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO SPECJALISTY DO SPRAW PROJEKTÓW W BIURZE LGD "OWOCOWY SZLAK"

2019-10-09

Zarząd LGD "Owocowy Szlak" ogłasza konkurs na stanowisko Specjalisty ds. projektów w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak" w Opolu Lubelskim przy ul. Lubelskiej 4.

więcej

OGŁOSZENIE NR 1/2019/OW

2019-10-07

Data zamieszczenia informacji na stronie: 07.10.2019r.

Ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej przez LGD „Owocowy Szlak”

Nr 1/2019/OW

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej dotyczącej wsparcia działań w zakresie promocji zasobów regionu oraz kultywowania dziedzictwa obszaru w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

więcej

Umowy grantowe dotyczące dziedzictwa kulturowego podpisane

2019-10-04

Dnia 4 października 2019 r. odbyło się uroczyste podpisanie i wręczenie umów na realizację operacji w ramach projektu grantowego „Wsparcie działań dotyczących wyposażenia grup kultywujących dziedzictwo obszaru”.

więcej

Konferencja "Naturalnie, że lokalnie"

2019-10-03

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” serdecznie zaprasza przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych na konferencję "Naturalnie, że lokalnie", która odbędzie się 23 października o godzinie 10.00 w sali kinowej Opolskiego Centrum Kultury w Opolu Lubelskiem.

więcej

ZŁOTA ŁUSKA - konferencja i wizyta studyjna

2019-09-26

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji, która odbędzie się w dniach 17 i 18 października 2019 r. w Mieczysławce k/Lubartowa. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli gospodarstw rybackich, lokalnych restauracji i punktów gastronomicznych oraz członków współpracujących z Lokalną Grupą Działania "Owocowy Szlak".

więcej

Lubelsko - Podkarpacki Szlak Karpia oficjalnie otwarty!

2019-09-04

Po wielu miesiącach intensywnej pracy wszystkich uczestników projektu uroczyście otworzyliśmy nowy szlak kulinarny, który łączy Lubelszczyznę z Podkarpaciem...

więcej

Warsztaty kulinarne dla szefów kuchni restauracji tworzących Lubelsko-Podkarpacki Szlak Karpia

2019-09-03

W miniony poniedziałek odbyły się warsztay kulinarne dla szefów kuchni restauracji tworzących Lubelsko - Podkarpacki Szlak Karpia. Poprowadził je mistrz kuchni Piotr Huszcz...

więcej

Święto Karpia Królewskiego w Malińcu - 18.08.2019 r.

2019-08-21

W minioną niedzielę uczestniczyliśmy w wyjątkowej imprezie. Święto Karpia Królewskiego, które zostało zorganizowane w ramach projektu współpracy "Złota Łuska" przez naszego partnera Lokalną Grupę Rybacką "Puszcza Sandomierska...

więcej

Obóz w Międzywodziu

2019-08-19

Właśnie trwa obóz dla młodzieży, która wygrała konkurs na najlepszy biznesplan...

więcej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 8/2019/G

2019-08-14

W dniu 08.08.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 8/2019/G w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia 4.1.2. Wsparcie  grup promujących zasoby regionu. Podczas posiedzenia członkowie Rady dokonali wyboru operacji do dofinansowania oraz zatwierdzili listy operacji wybranych i niewybranych.

więcej

Wyniki przeprowadzonego konkursu na stanowisko specjalisty ds. projektów w Biurze LGD

2019-08-14

W wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko specjalisty ds. projektów w Biurze LGD "Owocowy Szlak" Komisja Rekrutacyjna wyłoniła osobę do zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku.

więcej

Pokaz kuchni molekularnej na Nadwiślańskim Święcie Chmielu

2019-08-12

Takie rzeczy nie działy się jeszcze na wilkowskiej scenie. Wieczorem szefowie kuchni lokalnych restauracji:
Łukasz Wójtowicz Restauracja Dworek Przepiórka, Tomasz Nieradka Restauracja pod Kogutem i Adrian Mazurek Restauracja Cukrownia przedstawili widowiskowy pokaz kulinarny, podczas którego wyczarowali lody z piwem karmelowym...

więcej

Nadwiślańskie Święto Chmielu - 11.08.2019 r.

2019-08-12

Wczorajszą niedzielę spędziliśmy w Wilkowie na Święcie Chmielu, gdzie zorganizowaliśmy stoisko promocyjne LGD, konkurs kulinarny "Mięso w piwie" oraz pokaz kuchni molekularnej. Panie z organizacji pozarządowych zgłosiły do rywalizacji 17 dań...

więcej

Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady LGD w dniu 08.08.2019 r.

2019-08-02

Informujemy, że dnia 08.08.2019 r. (czwartek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim odbędzie się posiedzenie Rady LGD "Owocowy Szlak" dotyczące oceny wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr 8/2019/G w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

więcej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO SPECJALISTY DO SPRAW PROJEKTÓW W BIURZE LGD "OWOCOWY SZLAK"

2019-07-26

Zarząd LGD "Owocowy Szlak" ogłasza konkurs na stanowisko Specjalisty ds. projektów w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak" w Opolu Lubelskim przy ul. Lubelskiej 4.

W załączeniu ogłoszenie o konkursie na stanowisko Specjalisty ds. projektów w Biurze LGD "Owocowy Szlak".

więcej

Konkurs kulinarny - "Mięso w piwie"

2019-07-16

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” serdecznie zaprasza do udziału w konkursie kulinarnym pn. „Mięso w piwie” organizowanego w ramach imprezy „Nadwiślańskie Święto Chmielu 2019" w Wilkowie w dniu 11.08.2019 r. (niedziela) o godzinie 12.30. Konkurs będzie polegał na przygotowaniu dania z wykorzystaniem dowolnego mięsa i piwa oraz innych składników.

więcej

KONSULTACJE ZMIAN W LSR NA LATA 2016-2022 I KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI

2019-07-15

Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak" do konsultacji społecznych zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru LGD "Owocowy Szlak" oraz kryteriów wyboru operacji.

więcej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 13/2019

2019-07-10

W dniu 04.07.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 13/2019 w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4. ”Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia 2.3.2. Utworzenie i rozwój przedsiębiorstw wykorzystujących wodny potencjał obszaru rybackiego.

więcej

Święto Produktu Loklanego 30.06.2019 r.

2019-07-05

Dnia 30 czerwca 2019 r. odbyło się Święto Produktu Lokalnego. W tym roku komisje konkursowe miały jeszcze trudniejsze zadanie niż w poprzednich latach,  musiały ocenić 31 dań, 43 produkty, 47 nalewek oraz 17 przyśpiewek. Na scenie odbył się również pokaz kulinarny. Składamy serdeczne podziękowania wystawcom i zespołom.

więcej

Wyjazd studyjny "Innowacje szansą na rozwój obszarów wiejskich"

2019-07-03

Lokalna Grupa Działania "Ziemi Kraśnickiej" w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania "Owocowy Szlak" zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym do Holandii pt. "Innowacje szansą na rozwój obszarów wiejskich", który obdędzie się w dniach 18-22 sierpnia br.

więcej

Relacja z konferencji "Naturalnie, że lokalnie - produkty lokalne i regionalne szansą na rozwój przedsiębiorczości”

2019-06-28

Dnia 27 czerwca 2019 r. odbyła się konferencja na temat wykorzystania produktów lokalnych w przedsiębiorczości. Wykładowcy przedstawili zagadnienia dotyczące sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu detalicznego, marketingu produktów lokalnych oraz ich wykorzystania w prowadzonej działalności. Wydarzeniem towarzyszącym wydarzeniu był konkurs na najlepszy chleb domowego wypieku, w którym udział wzięły 23 organizacje pozarządowe.

więcej

Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady LGD w dniu 04.07.2019 r.

2019-06-27

Informujemy, że dnia 04.07.2019 r. (czwartek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim odbędzie się posiedzenie Rady LGD "Owocowy Szlak" dotyczące oceny wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszone konkurs nr 13/2019 w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.

więcej

Konferencja „Naturalnie, że lokalnie - produkty lokalne i regionalne szansą na rozwój przedsiębiorczości”

2019-06-19

W imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji „Naturalnie, że lokalnie - produkty lokalne i regionalne szansą na rozwój przedsiębiorczości”, która odbędzie się 27 czerwca 2019 r. w Opolu Lubelskim w sali kinowej Opolskiego Centrum Kultury, ul. Lubelska 30, w godzinach 10.00-13.00. Przedsięwzięcie skierowane jest do producentów produktów lokalnych i regionalnych oraz do organizacji pozarządowych, w tym Kół Gospodyń Wiejskich funkcjonujących na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”.

więcej

Gala AgroLiga 2019

2019-06-19

Podczas tegorocznej Gali AgroLiga 2019, w drugiej części uroczystości na Auli Kryształowej SGGW w Warszawie, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski wręczył imienne medale "Zasłużony dla rolnictwa". Odznakę honorową za działalność na rzecz mieszkańców naszego regionu i jego promocji otrzymała Kierownik Biura LGD Owocowy Szlak - Agata Domżał.

więcej

Zapraszamy do udziału w konkursach organizowanych w ramach VII Święta Produktu Lokalnego

2019-06-11

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w VII Święcie Produktu Lokalnego, które odbędzie się 30 czerwca (niedziela) 2019 r. na terenie Parku Miejskiego w Opolu Lubelskim.

więcej

Innowacje szansą na rozwój obszarów wiejskich

2019-06-07

Zapraszamy  do udziału w operacji pn.  Innowacje szansą na rozwój obszarów wiejskich” realizowanej  przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej
w partnerstwie z Lubelskim Stowarzyszeniem Miłośników Cydru, Lokalną Grupą Działania Owocowy Szlak oraz Lokalną Grupą Działania Zielony Pierścień.

Projekt będzie realizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan Operacyjny na lata 2018-2019.

Wartość operacji : 124 420,00 złotych

więcej

Naturalnie, że lokalnie - konkurs kulinarny na najlepszy chleb domowego wypieku

2019-06-04

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zaprasza organizacje pozarządowe z naszego terenu do udziału w konkursie "Naturalnie, że lokalnie - konkurs kulinarny na najlepszy chleb domowego wypieku". Konkurs odbędzie się 27.06.2019 r., podczas Konferencji „Naturalnie, że lokalnie - produkty lokalne i regionalne szansą na rozwój przedsiębiorczości”, organizowanej przez LGD "Owocowy Szlak".

więcej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 10/2019

2019-05-31

W dniu 24.05.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 10/2019 w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4. ”Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia 1.2.3 Wspieranie i różnicowanie działalności gospodarczej na obszarze rybackim.

więcej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 5/2019

2019-05-31

W dniu 24.05.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 5/2019 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia 3.2.1. Wsparcie działalności w sektorze usług, produkcji i handlu.

więcej

Relacja z konkursu na najlepszy wypiek z Jabłkiem Józefowskim - Święto Sadów, 19.05.2019 r.

2019-05-21

19 maja 2019 r. odbyło się Święto Sadów. To ważne wydarzenie dla naszego regionu, uroczystość rolników sadowników, ale także producentów produktów lokalnych i wszystkich mieszkańców.

więcej

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY LGD W DNIU 24.05.2019 R.

2019-05-20

Informujemy, że dnia 24.05.2019 r. (piątek) godz. 15.30 w Muzeum Multimedialnym  w Opolu Lubelskim odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Owocowy Szlak” dotyczące oceny wniosków.

więcej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 4/2019

2019-05-16

W dniu 09.05.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 4/2019 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia 3.2.1. Wsparcie działalności w sektorze usług, produkcji i handlu.

więcej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 9/2019/G

2019-05-15

W dniu 08.05.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 9/2019/G w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia 4.1.3. Wsparcie działań dotyczących wyposażenia grup kultywujących dziedzictwo obszaru.

więcej

"Najlepszy wypiek z jabłkiem józefowskim" - konkurs

2019-05-07

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” serdecznie zaprasza do udziału w konkursie pn. „Najlepszy wypiek z jabłkiem józefowskim” organizowanego w ramach imprezy „Święto Sadów" w Józefowie nad Wisłą w dniu 19.05.2019 r. (niedziela) o godzinie 14.00. Konkurs będzie polegał na przygotowaniu dowolnego wypieku (ciasta) z wykorzystaniem jabłek józefowskich oraz innych składników. 

więcej

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY LGD W DNIU 09.05.2019 R.

2019-05-06

Informujemy, że dnia 09.05.2019 r. (czwartek) godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Owocowy Szlak” dotyczące oceny wniosków.

więcej

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY LGD W DNIU 08.05.2019 R.

2019-05-02

Informujemy, że dnia 08.05.2019 r. (środa) godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Owocowy Szlak” dotyczące oceny wniosków.

więcej

Relacja z konkursu "Junior Biznes w grze"

2019-04-29

26 kwietnia 2019 r. konkurs "Junior Biznes w grze" zakończył rywalizację uczniów szkół podstawowych w projekcie współpracy realizowanym przez LGD pt. "Kreator Przedsiębiorczości"...

więcej

Konkurs "Junior Biznes w grze!"

2019-04-24

Informujemy, że w najbliższy piątek (26 kwietnia br.) o godzinie 9.00 w sali kinowej Opolskiego Centrum Kultury w Opolu Lubelskim, odbędzie się Konkurs „Junior Biznes w grze!” w ramach międzynarodowego projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości". Podczas konkursu uczestnicy projektu zaprezentują przygotowane przez siebie biznesplany, które będą oceniane przez 7 osobową komisję.

więcej

Wesołego Alleluja!

2019-04-19

Pełnych radości, pokoju Świąt Wielkiej Nocy oraz wiele pomyślności i sukcesów życzą Państwu Zarząd oraz Pracownicy Biura Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak".

więcej

NABÓR WNIOSKÓW NR 13/2019

2019-04-19

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 19.04.2019 r.

Ogłoszenie nr 13/2019

2.3.2. Utworzenie i rozwój przedsiębiorstw wykorzystujących wodny potencjał obszaru rybackiego

więcej

NABÓR WNIOSKÓW NR 12/2019/G

2019-04-19

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 19.04.2019 r.

Ogłoszenie nr 12/2019/G

4.2.2. Edukacja regionalna dla dzieci i młodzieży

więcej

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD - 16.04.2019 R.

2019-04-18

Dnia 16.04.2019 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak", na które przybyli Członkowie Stowarzyszenia, w tym przedstawiciele Waładz LGD.

więcej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 6/2019

2019-04-18

W dniu 12.04.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 6/2019 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejksich na lata 2014-2020

więcej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 3/2019

2019-04-18

W dniu 12.04.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 3/2019 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejksich na lata 2014-2020

więcej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 2/2019

2019-04-18

W dniu 12.04.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 2/2019 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejksich na lata 2014-2020

więcej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 1/2019

2019-04-18

W dniu 12.04.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 1/2019 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejksich na lata 2014-2020

więcej

Relacja z konferencji "Bogactwo naszego regionu - produkty lokalne i tradycyjne drogą do sukcesu"

2019-04-18

Dnia 17 kwietnia 2019 r. odbyła się konferencja "Bogactwo naszego regionu - produkty lokalne i tradycyjne drogą do sukcesu", którą uroczyście otworzył Prezes LGD Pan Grzegorz Kapica oraz Wiceprezes LGD Pan Sławomir Plis. W wydarzeniu licznie udział wzięły przedstawicielki organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich, producenci produktów lokalnych oraz restauratorzy...

więcej

ZŁOTA ŁUSKA - konferencja i wizyta studyjna

2019-04-16

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji, która odbędzie się w dniach 6 i 7 maja 2019 r. w Bielskiej Krainie. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli gospodarstw rybackich, lokalnych restauracji i punktów gastronomicznych oraz członków współpracujących z Lokalną Grupą Działania "Owocowy Szlak".

więcej

Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady LGD w dniu 12.04.2019 r.

2019-04-08

Informujemy, że dnia 12.04.2019 r. (piątek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim odbędzie się posiedzenie Rady LGD "Owocowy Szlak" dotyczące oceny wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszone konkursy nr 1/2019, 2/2019, 3/2019 oraz 6/2019 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

więcej

Partnerzy/Polecane linki

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij