<p>Chodel</p>
<p>Józefów<br />
<small>nad wisłą</small></p>
<p>Karczmiska</p>
<p>Łaziska</p>
<p>Opole<br />
<small>lubelskie</small></p>
<p>Poniatowa</p>
<p>Wilków</p>

Atrakcje turystyczne

Zabytki:

Pałac Lubomirskich w Opolu Lubelskim (Gmina Opole Lubelskie) – Pałac powstał na miejscu wcześniejszej rezydencji drewnianej w XVII w.- zbudowany w stylu barokowym o dwóch kondygnacjach z dwiema wieżami w narożach. Prace nad budową rozpoczął Słupecki. W kolejnych stuleciach na zlecenie Zofii i Antoniego Lubomirskich dokonano największej przebudowy pałacu wg projektu Jakuba Fontany, Dominika Merliniego i Ferdynanda Naxa. W efekcie powstał budynek trzykondygnacyjny z marmurową posadzką, kryształowymi lustrami oraz dwupiętrową salą balową. Pałac obecnie jest siedzibą Liceum Ogólnokształcącego.

Pałac Lubomirskich w Niezdowie (Gmina Opole Lubelskie) - zbudowany w stylu klasycystycznym, miał służyć jako letnia rezydencja Lubomirskich w Niezdowie, zaprojektowany wg projektu nadwornego architekta Franciszka Degena. Wewnątrz pałacu istniała dwukondygnacyjna sala balowa, zwieńczona u góry kopułą. Dziś stanowi własność prywatną. Wokół pałacu znajduje się 16 ha park, w centrum którego znajduje się amfiteatr, w którym odbywają się imprezy kulturalne, jak m.in. Jarmark Opolski - coroczna impreza kultywująca tradycje rzemieślniczo – handlowe Opola, której atrakcją są występy gwiazd polskiej muzyki i estrady.

Pałac Kleniewskich w Kluczkowicach (Gmina Opole Lubelskie) - Wzniesiony na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XIX w. wg projektu architektów Kazimierza Wojciechowskiego i Kazimierza Skórewicza. Wnętrze pałacu Kleniewscy zamienili na galerię malarstwa polskiego z dziełami wybitnych malarzy. Oryginalny wystrój w stylu zakopiańskim otrzymała również biblioteka pałacowa, zaprojektowana przez Stanisława Witkiewicza. Pałac otacza znakomicie zachowany park krajobrazowy z pomnikowym drzewostanem. Na uwagę zasługuje ekspozycja muzealna znajdująca się we wnętrzach pałacu.

Dworek Gerliczów w Kraczewicach (Gmina Poniatowa) - Letnia rezydencja ziemiańska utrzymana w wytwornym secesyjnym stylu. Wybudowali ją - prawdopodobnie Henryk i Władysław Gerliczowie - pod koniec XIX w. Zachowany został oryginalny układ wnętrz i kaflowe piece. Dwór otacza dobrze utrzymany park krajobrazowy z pozostałościami ciekawych okazów drzew i krzewów. Obecnie w dworze mieści się Dom Muzyki będący siedzibą dziecięcych zespołów artystycznych "Scholares Minores pro Musica Antiqua" i "Szczygiełków".

Zespół dworsko – parkowy w Karczmiskach (Gmina Karczmiska) - Teren obecnego zespołu dworsko-parkowego w XII w. stanowił własność klasztoru Norbertanek, a od wieku XIV były to już dobra królewskie. W 1819 r. nabyła je Anna Potocka, a w 1829 r. Adam Jerzy Czartoryski. W tym samym czasie na terenie posiadłości księżna Izabela Czartoryska założyła park w stylu angielskim o powierzchni 3 ha, w którym zasadzono 25 gatunków drzew,  w którym rosną drzewa pomnikowe, m.in. platan klonolistny i grab pospolity. Po upadku Powstania Listopadowego majątek został skonfiskowany przez rząd carski, następnie odsprzedany Pawłowi Ignacemu Wesslowi, który w 1840 r. wybudował dwór, który następnie został przebudowany w stylu klasycystycznym wg projektu Tadeusza Nowakowskiego.  Kolejnymi właścicielami Karczmisk była rodzina Strażyców. Obecnie obiekt pełni funkcję oświatowo-kulturalną. Mieści się w nim Gminna Biblioteka Publiczna oraz Regionalna Izba Pamięci i Tradycji w Karczmiskach.

Pałac Potockich w Józefowie nad Wisłą (Gmina Józefów nad Wisłą) - Barokowa siedziba jednego z najbardziej zasłużonych rodów w dziejach Ziemi Opolskiej. Wybudowana na początku XVIII w., otoczona parkiem, w którym znajduje się kamienna ławka parkowa z rzeźbą Chrystusa. W jego zachodniej części – taras widokowy, skąd można podziwiać malowniczy fragment doliny Wisły. Tu mieszkali – założyciel Józefowa Andrzej Potocki i fundator kościoła p.w. Bożego Ciała Józef Potocki.

Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Opolu Lubelskim (Gmina Opole Lubelskie) - najstarszy zabytek gminy Opole Lubelskie. Wybudowany w latach 1650-1675 z fundacji rodziny Słupeckich w stylu wczesnobarokowym. Konsekrowany przez bp Andrzeja Trzebickiego w 1674 r. Rozbudowany w latach 1744-1749. W 1743 r. kościół oddano pijarom, którzy dokonali rozbudowy dodając nawy boczne i podwyższając kaplice z mansardowymi kopułami. W II poł. XVIII w. kościół pokryto polichromią wykonaną przez Antoniego Dembickiego i Józefa Mayera. Z kościołem połączone są dwie kaplice - Chrystusa Ukrzyżowanego (wystrój i osprzęt kaplicy pochodzą z kaplicy zamkowej wojewody Jana Tarły) i Najświętszej Marii Panny.

Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kraczewicach (Gmina Poniatowa) - Kościół drewniany, trójnawowy, wybudowany w 1920 r., przez parafian wg projektu architekta Brzeskiego. Poświęcony 15 sierpnia 1920 r. przez dziekana z Kurowa, ks. Michała Dwornickiego. Na szczególną uwagę zasługują ołtarz główny i chrzcielnica z drzewa dębowego oraz obraz św. Józefa z Dzieciątkiem w ołtarzu głównym i statua Najświętszego Serca Pana Jezusa we wnęce.

Kościół p.w. Św. Trójcy w Chodlu (Gmina Chodel) – gotycko-renesansowy Kościół ufundował w roku 1530 Bernard Maciejowski. Za najcenniejsze w Chodelskim kościele uchodzą chrzcielnica z 1613 r., wykonana z piaskowca w stylu gotyckim z pokrywą, na której znajduje się figura przedstawiająca chrzest Chrystusa, konfesjonał z 1615 r., ambona z lubelskiego kościoła św. Michała rozebranego w 1842 r. W ściany wmurowane są pociski, które dokonały zniszczeń podczas I wojny światowej. Administratorem parafii był ks. Piotr Ściegienny (1844 r.) - działacz niepodległościowy, twórca konspiracyjnego Związku Chłopskiego.

Ruiny kościoła p.w. Matki Bożej Loretańskiej w Chodlu (Gmina Chodel) – W miejscu tym istniała niegdyś kaplica wzniesiona w 1616 roku przez jezuitów. Świątynia wybudowana została w 1750 r. w stylu barokowym przez Ojców Jezuitów z Chodla, na wzór Katedry Lubelskiej. W murowanym ołtarzu głównym widniał uważany za cudowny obraz Matki Bożej Loretańskiej, który został przeniesiony w1785 roku do Kościoła p.w. Św. Trójcy w Chodlu.

Kościół św. Wawrzyńca w Karczmiskach (Gmina Karczmiska) – Świątynia w stylu klasycystycznym. Wybudowana w latach 1842- 48 dzięki staraniom ks. Jana Bałuszyńskiego i Ignacego Wessla. Poświęcona w 1848 r. przez proboszcza kazimierskiego ks. Ignacego Połczyńskiego. Na szczególną uwagę zasługuje ołtarz główny z kamienia o 4 filarach z figurą Chrystusa Pana Ukrzyżowanego oraz ruchomym obrazem męczeństwa św. Wawrzyńca.

Kościół p.w. Bożego Ciała w Józefowie nad Wisłą  (Gmina Józefów nad Wisłą) - Świątynia wybudowana w latach 1730-43 z fundacji wojewody kijowskiego Józefa Potockiego, w czasie budowy nieco zatarto styl barokowy. Konsekrowana 14 września 1743 r. przez kardynała Jana Lipskiego. Jednonawowa. Murowana z cegły, z dwiema wieżami (w wieży południowo-wschodniej kaplica MB Nieustającej Pomocy). Na środku fasady wznosi się półkolisty szczyt.

Kościół p.w. Wszystkich Świętych w Rybitwach (Gmina Józefów nad Wisłą) - Świątynia wybudowana w 1613 r. dzięki fundacji Katarzyny Ossolińskiej i małżeństwa Krystyny i Zbigniewa Sienieńskich. Należy do budowli sakralnych typu renesansu lubelskiego, który charakteryzuje się m.in. sztukateriami zdobiącymi sklepienia świątyni. W 1842 r. do wschodniej ściany świątyni dobudowana została neogotycka kaplica grobowa Ksawerego Niesiołowskiego, generała wojsk polskich, właściciela dóbr. Świątynia zniszczona została podczas dwóch wojen światowych, następnie odbudowana.

Kościół p.w. św. Stanisława Bpa i Tomasza Apostoła w Piotrawinie (Gmina Łaziska) - Najstarszy i najcenniejszy zabytek sakralny powiatu opolskiego. Wybudowany w latach 1440-41 z fundacji biskupa Zbigniewa Oleśnickiego, jako votum dziękczynne za objęcie biskupstwa krakowskiego. Konsekrowany w 1441 r. Świątynia murowana w stylu gotyckim z cegły o układzie polskim. Na ołtarzu głównym znajduje się późnorenesansowy obraz św. Stanisława Biskupa Męczennika. Przy kościele znajduje się przyparafialne muzeum.

 

Kaplica-grobowiec Piotra Strzemieńczyka w Piotrawinie (Gmina Łaziska) – Kaplica murowana, w stylu gotyckim. Wzniesiona z fundacji biskupa Zbigniewa Oleśnickiego wraz z kościołem w I poł. XV w. Upamiętnia cudowne wskrzeszenie rycerza Piotra z Janiszowa, zwanego Piotrowinem, którego jak głosi legenda w XI w. dokonać miał bp krakowski Stanisław ze Szczepanowa.

Kaplica Św. Barbary w Polanówce (Gmina Wilków) - Wybudowana w 1743 r. przez Marcjannę z Polanowskich Łabęcką, dziedziczkę dóbr. Ośmioboczna kaplica wotywna poświecona św. Barbarze – patronce flisaków (Polanowscy posiadali spichlerz w Kazimierzu i trudnili się spływem wiślanym). Klasycystyczny styl został nadany kaplicy podczas remontu w 1838 r., który przeprowadził prawnuk fundatorki Karol Łabęcki.

Kościół p.w. Św. Floriana i Św. Urszuli w Wilkowie (Gmina Wilków) - Wzniesiony w 1625 r. z fundacji rodziny Głuskich. Przy nawie kaplica wybudowana w 1723 r. z fundacji Polkowskich. W 1720 r. świątynia uległa spaleniu. Restauracji doczekała się w latach 80-tych XVIII w. i na początku XIX w. Jednym ze znanych z proboszczów parafii był ks. Józef Błażowski - działacz i przywódca powstania styczniowego, który zmarł na zesłaniu.

Grodzisko średniowieczne w Chodliku (Gmina Karczmiska) - Grodzisko w Chodliku, zwane Troją Północy, należy do największych (9 ha) i najlepiej zachowanych grodzisk wczesnośredniowiecznych w Polsce. Grodzisko to pozostałość po niegdyś pełnym życia grodzie z VIII i IX w., zamieszkiwanym przez Słowian z plemienia Lędzian. W grodzie, na majdanie, stały drewniane chaty o konstrukcji zrębowej z paleniskami wewnątrz. Pośrodku znajdowała się drewniana studnia i plac. Grodzisko otoczone jest  trzema współśrodkowymi wałami, które miejscami sięgają 2,5 metra. Niegdyś było jednym z głównych grodów plemiennych między Wisłą i Bystrzycą. Miejscowość Chodlik słynna jest z „Majówki Archeologicznej” - festynu organizowanego cyklicznie w miesiącu maju, w trakcie którego prezentowane są stanowiska wczesnośredniowiecznego rzemiosła i umiejętności.

Grodzisko średniowieczne w Żmijowiskach (Gmina Wilków) – pierścieniowate grodzisko z IX – X wieku. Pod koniec okresu plemiennego funkcjonował tu maleńki (zaledwie 25 m średnicy) gródek, wzniesiony pod koniec IX wieku. Obwarowany był wałem ziemnym z konstrukcją drewnianą. Obok grodu, na piaszczystych wydmach rozlokowane były dwie osady, zabudowane domostwami o konstrukcji ziemiankowej. Zachowało się ok.1/3 pierwotnej linii wałów do wysokości ok. 1,5 m.

Pomnik UFO w Emilcinie (Gmina Opole Lubelskie) – Na trasie Opole Lubelskie - Chodel, pasjonaci sensacji mogą odwiedzić wieś Emilcin, gdzie z inicjatywy członków Fundacji Nautilus, stanął jedyny w Polsce pomnik UFO. Pomnik został ufundowany na pamiątkę spotkania mieszkańca wsi – Jana Wolskiego z nieziemskimi istotami. Według relacji naocznego świadka, 10 maja 1978 r., pojawiły się w Emilcinie dziwne  istoty oraz pojazd unoszący się nad leśną polaną. Na miejscu pozostały ślady badane później przez ufologów. Do dziś wydarzenie budzi wiele kontrowersji, niemniej jednak warto odwiedzić to unikalne w skali kraju miejsce.

Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa - To jedyna w tym regionie linia wąskotorowa biegnąca przez piękne i malownicze tereny płaskowyżu lubelskiego. Zbudowana w latach 90-tych XIX wieku przez rodzinę Kleniewskich w celu przewozu buraków cukrowych z pól folwarku Polanówka do cukrowni w Zagłobie.  Obecnie kolejka wykorzystywana jest głównie do celów turystycznych. Wyremontowana i odnowiona zachęca do podróży. Linia Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej liczy obecnie ponad 50 km i 11 stacji kolejowych. Trasa kolejki przebiega przez najbardziej urokliwe i atrakcyjne miejsca tej części województwa. Przejazd połączony jest z piknikiem przy ognisku na specjalnie wyznaczonym do tego miejscu.

 

WALORY PRZYRODNICZE I REKREACJA

Kazimierski Park Krajobrazowy – Zajmuje obszar 13670 ha, zaś otulina 25000 ha. Na terenie LGD „Owocowy Szlak” znajduje się tylko fragment parku o powierzchni 1690 ha i 4560 ha otuliny, występujący na terenie gminy Karczmiska i gminy Wilków. Kazimierski Park Krajobrazowy obejmuje fragment Płaskowyżu Nałęczowskiego i Równiny Bełżyckiej oraz piękny przełom Środkowej Wisły i wschodni skraj Równiny Radomskiej. Na stromych zboczach przełomu odsłonięte zostały białe, wapienne skały podłoża. Występuje tu gęsta sieć lessowych wąwozów, dochodzących do 40 m głębokości. Kazimierski Park Krajobrazowy jest rejonem występowania wielu źródeł wód powierzchniowych. Najpiękniejsze z nich znajdują się w dnach wąwozów w rejonie wsi Rogów.

Wrzelowiecki Park Krajobrazowy - Jego powierzchnia wynosi 4998 ha, zaś otuliny 13625 ha. Pod względem administracyjnym rozpościera się na terenie gminy Józefów i Opole Lubelskie. Na terenie parku występują fragmenty dwóch obszarów Natura 2000: Przełom Wisły w Małopolsce i Małopolski Przełom Wisły. Posiada bardzo urozmaiconą rzeźbę terenu: stromą krawędź doliny Wisły, liczne wąwozy lessowe, suche doliny, zagłębienia bezodpływowe o charakterze krasowym lub sufozyjnym, wreszcie pola wydmowe i równiny. Niezwykle malowniczy, a także cenny geologicznie jest dawny kamieniołom na prawym brzegu Wisły na południe od Piotrawina. Na urwistej, 40-metrowej ścianie odsłonięty jest tu jeden z najciekawszych w Europie profili górnej kredy. Roztacza się stąd wspaniały, rozległy widok na całą dolinę Wisły.

Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu – Zajmuje powierzchnię 23339 ha, z czego znaczna część, tj. 21720 ha znajduje się w granicach powiatach opolskiego. Obejmuje on równinne tereny Kotliny Chodelskiej i niewielki fragment Małopolskiego Przełomu Wisły. Chodelski OCK obejmuje swoim zasięgiem obszary lasów, łąk i pól uprawnych wzajemnie się przeplatają, tworząc malowniczy i urozmaicony krajobraz. W zachodniej części Chodelskiego OCK występuje fragment obszaru Natura 2000 Przełom Wisły w Małopolsce. Rozległe łąki i torfowiska z taflami stawów rybnych to prawdziwy raj dla ptactwa. Oprócz łabędzi i kaczek na stawach zakładają swe lęgi rzadkie gatunki, jak rybitwa czarna, kaczka głowienka i perkoz. W sosnowym lesie, w pobliżu stawu Bartkowy Ług, znajduje się kolonia lęgowa czapli siwej. Lasy rosnące nad torfowiskami są ostoją ptaków chronionych: bociana czarnego i orła bielika. Na leśnych polanach łatwo spotkać można pasące się sarny, a wśród pół bażanty i kuropatwy. Szczególnego uroku krajobrazowi dodaje płynąca między lasami Chodelka. Jej czyste wody upodobały sobie bobry, budując nory w stromych brzegach rzeki. Ścinając i powalając  drzewa, stworzyły tu niepowtarzalny, dziki krajobraz.

Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu – Zajmuje powierzchnię 24 274 ha, z czego 6100 ha znajduje się w granicach powiatu opolskiego. Obejmuje on dolinę rzeki Wyżnicy na terenie gminy Józefów nad Wisłą oraz najbardziej malowniczy fragment Wzniesień Urzędowskich z występującymi tam wąwozami, lasami grądowymi oraz fragmentami muraw kserotermicznych z roślinnością stepową.

Rezerwat „Krowia Wyspa” – utworzony w 1991r. na terenie Małopolskiego Przełomu Wisły o powierzchni 62,3 ha. Położony jest w okolicach wsi Podgórz w granicach Kazimierskiego Parku Krajobrazowego oraz obszarów Natura 2000 – Małopolski Przełom Wisły i Przełom Wisły w Małopolsce. Obejmuje on wyspę położoną w nurcie rozszerzonego koryta Wisły. Celem ochrony jest zachowanie stanowisk lęgowych wielu gatunków ptaków wodno – błotnych.  Spośród gatunków ptaków zasiedlających „Krowią Wyspę” na szczególną uwagę zasługuje ostrygojad.

Rezerwat „Skarpa Dobrska” - utworzony w 1991 r na zachodniej krawędzi Równiny Bełżyckiej o powierzchni  39,7 ha. Położony jest na gruntach wsi Podgórz i Dobre w granicach Kazimierskiego Parku Krajobrazowego oraz obszaru Natura 2000 Przełom Wisły w Małopolsce. Przedmiotem ochrony są naturalne odsłonięcia skał czwartorzędowych oraz murawy kserotermiczne z rzadkimi gatunkami roślin. Rezerwat słynie z wąwozów, które są jednymi z najgłębszych tego typu form w Polsce. Ich głębokość dochodzi do 40 metrów. Spośród roślin na szczególną uwagę zasługuje tu miłek wiosenny, oman wąskolistny, wężymord stepowy, ostnica włosowata, turzyca delikatna, wisienka karłowata.

Dąb Władek z Zagrzęby – Dąb szypułkowy (quercus robur). Najcenniejszy pomnik przyrody znajdujący się na terenie powiatu opolskiego, rosnący na prywatnej posesji w Karczmiskach. Liczący  ponad 670 lat, pamięta czasy Władysława  Łokietka, dlatego otrzymał imię królewskie ,,Władysław”, 32m wysokości w koronie, w obwodzie 825 cm. Uważany jest za następcę słynnego „Bartka”.

Pozostałe pomniki przyrody:

- dęby szypułkowe:  w Kluczkowicach (3 w zespole dworsko – parkowym i 2 poza nim), Szczekarkowie (490 cm obwodu), Niezabitowie, Godowie (460 cm)

- lipy drobnolistne: w  Piotrawinie (450 cm obwodu), Karczmiskach i w Kowali

- platan klonolistny – w Karczmiskach w zespole dworsko – parkowym (330 cm)

- sosna pospolita – Wola Rudzka (400 cm obwodu), Kluczkowice

- wiąz szypułkowy – Opole Lubelskie- na rogu ul. Szkolnej i Pomorskiej (483 cm)

- grab pospolity – Karczmiska (300 cm)

- kasztanowiec biały – Niezdów / Opole (330 cm)

- jodła kalifornijska – Kluczkowice (195 cm)

Kamieniołom „Piotrawin” w Kaliszanach Kolonii - nieczynny już, duży kamieniołom wapieni i opok kredowych, usytuowany na wysokim brzegu Wisły stanowi wspaniały punkt widokowy. Uznawany za jeden najpiękniejszych w Europie.

Użytek ekologiczny "Staw Młyński" w Kluczkowicach – zajmuje powierzchnię 54 ha i obejmuje zbiornik wodny wraz z otaczającymi go łąkami oraz różnorodnymi zbiorowiskami roślinnymi. Staw Młyński położony jest w pobliżu pięknego lasu i stanowi miejsce wypoczynku i rekreacji wraz z możliwością wypożyczenia sprzętu pływającego (kajaki, rowery wodne). Przy stawie jest molo, plaża, miejsce biwakowe, ośrodek wypoczynkowo-rekreacyjny z bazą noclegową.

Kąpielisko Miejskie  w Opolu Lubelskim (Gmina Opole Lubelskie) – kąpielisko miejskie mieszczące się przy ulicy Rybackiej w Opolu Lubelskim to jedno z ulubionych miejsc wypoczynku mieszkańców miasta oraz okolicznych miejscowości w okresie letnim. Położone jest nieopodal zabytkowej stacji kolejki wąskotorowej, oferuje wypożyczanie rowerów wodnych i kajaków, boisko do gry w piłkę plażową oraz opiekę ratownika. Czysta woda, spokojna okolica oraz punkt gastronomiczny czynią kąpielisko atrakcyjne nie tylko dla mieszkańców Opola Lubelskiego, ale także dla turystów.

Miłośnicy wędkarstwa i połowów ryb (z aktualną kartą wędkarską) mogą korzystać z licznie występujących stawów na rzece Chodelka, szczególnie w okolicach Chodla i Opola Lubelskiego. W Woli Rudzkiej Gospodarstwo Rybackie "Pustelnia" oferuje łowiska specjalne i komercyjne, pełne ryb. Można tu także zaopatrzyć się w świeżo odłowionego pstrąga z prywatnej hodowli.

 

Partnerzy/Polecane linki

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij