<p>Chodel</p>
<p>Józefów<br />
<small>nad wisłą</small></p>
<p>Karczmiska</p>
<p>Łaziska</p>
<p>Opole<br />
<small>lubelskie</small></p>
<p>Poniatowa</p>
<p>Wilków</p>

Zakończone nabory

Nabór wniosków nr 4/2023

Ogłoszenie nr 4/2023

Lokalna Grupa Działania  „Owocowy Szlak” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

więcej

Nabór wniosków nr 2/2023

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 06.02.2023 r.

Ogłoszenie nr 2/2023

Lokalna Grupa Działania  „Owocowy Szlak” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

więcej

Nabór wniosków nr 1/2023

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 06.02.2023 r.

Ogłoszenie nr 1/2023

Lokalna Grupa Działania  „Owocowy Szlak” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

więcej

Nabór wniosków nr 3/2022/OW

Data zamieszczenia informacji na stronie: 27.12.2022 r.

Ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej przez LGD „Owocowy Szlak”

Nr 3/2022/OW

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej dotyczącej organizacji Święta Produktu Lokalnego na terenie LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

więcej

Nabór wniosków nr 10/2022/G

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 25.07.2022 r.

Ogłoszenie nr 10/2022/G

4.2.4 Świetlica moje miejsce

więcej

Nabór wniosków nr 9/2022

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 25.07.2022 r.

Ogłoszenie nr 9/2022

4.2.3 Dostosowanie miejsc spotkań do potrzeb społeczności lokalnej

więcej

Nabór wniosków nr 5/2022/G

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 28.04.2022 r.

Ogłoszenie nr 5/2022/G

Lokalna Grupa Działania  „Owocowy Szlak” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

więcej

NABÓR WNIOSKÓW NR 2/2022

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 27.12.2021 r.

Ogłoszenie nr 2/2022

Lokalna Grupa Działania  „Owocowy Szlak” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

więcej

NABÓR WNIOSKÓW NR 2/2022/OW

Data zamieszczenia informacji na stronie: 15.12.2021 r.

Ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej przez LGD „Owocowy Szlak”

Nr 2/2022/OW

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej dotyczącej promocji produktów lokalnych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

więcej

NABÓR WNIOSKÓW NR 1/2022/OW

Data zamieszczenia informacji na stronie: 15.12.2021 r.

Ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej przez LGD „Owocowy Szlak”

Nr 1/2021/OW

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej dotyczącej edukacji ekologicznej na terenie LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

więcej

Nabór wniosków nr 1/2022/G

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 27.12.2021 r.

Ogłoszenie nr 1/2022/G

Lokalna Grupa Działania  „Owocowy Szlak” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

więcej

Nabór wniosków nr 4/2021

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 03.12.2020 r.

Ogłoszenie nr 4/2021

Lokalna Grupa Działania  „Owocowy Szlak” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

więcej

Nabór wniosków nr 3/2021/G

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 03.12.2020 r.

Ogłoszenie nr 3/2021/G

Lokalna Grupa Działania  „Owocowy Szlak” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

więcej

Nabór wniosków nr 2/2021/G

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 03.12.2020 r.

Ogłoszenie nr 2/2021/G

Lokalna Grupa Działania  „Owocowy Szlak” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

więcej

NABÓR WNIOSKÓW NR 16/2019

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 06.12.2019 r.

Ogłoszenie nr 16/2019

3.2.1. Wspieranie działalności w sektorze usług, produkcji i handlu - rozwijanie działalności gospodarczej.

więcej

NABÓR WNIOSKÓW NR 15/2019

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 06.12.2019 r.

Ogłoszenie nr 15/2019

3.2.1. Wspieranie działalności w sektorze usług, produkcji i handlu.

więcej

NABÓR WNIOSKÓW NR 14/2019

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 06.12.2019 r.

Ogłoszenie nr 14/2019

2.4.3. Wsparcie działań w zakresie wypromowania szlaku kulinarnego wykorzystującego lokalne zasoby.

więcej

OGŁOSZENIE NR 1/2019/OW

Data zamieszczenia informacji na stronie: 07.10.2019r.

Ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej przez LGD „Owocowy Szlak”

Nr 1/2019/OW

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej dotyczącej wsparcia działań w zakresie promocji zasobów regionu oraz kultywowania dziedzictwa obszaru w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

więcej

NABÓR WNIOSKÓW NR 12/2019/G

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 19.04.2019 r.

Ogłoszenie nr 12/2019/G

4.2.2. Edukacja regionalna dla dzieci i młodzieży

więcej

NABÓR WNIOSKÓW NR 9/2019/G

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 14.02.2019 r.

Ogłoszenie nr 9/2019/G

4.1.3. Wsparcie działań dotyczących wyposażenia grup kultywujących dziedzictwo obszaru - projekt grantowy

więcej

NABÓR WNIOSKÓW NR 8/2019/G

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 14.02.2019 r.

Ogłoszenie nr 8/2019/G

4.1.2. Wsparcie grup promujących zasoby regionu - projekt grantowy

więcej

NABÓR WNIOSKÓW NR 7/2019/G

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 14.02.2019 r.

Ogłoszenie nr 7/2019/G

2.2.1. Budowa małej architeltury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej - projekt grantowy

więcej

NABÓR WNIOSKÓW NR 6/2019

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 14.02.2019 r.

Ogłoszenie nr 6/2019

2.2.1. Budowa małej architektury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej

więcej

NABÓR WNIOSKÓW NR 5/2019

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 14.02.2019 r.

Ogłoszenie nr 5/2019

3.2.1. Wspieranie działalności w sektorze usług, produkcji i handlu - rozwijanie działalności gospodarczej

więcej

NABÓR WNIOSKÓW NR 4/2019

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 14.02.2019 r.

Ogłoszenie nr 4/2019

3.2.1. Wspieranie działalności w sektorze usług, produkcji i handlu - podejmowanie działalności gospodarczej

więcej

NABÓR WNIOSKÓW NR 3/2019

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 14.02.2019 r.

Ogłoszenie nr 3/2019

3.1.1. Wspieranie działalności związanej z przetwórstwem rolno - spożywczym - rozwijanie działalności gospodarczej

więcej

NABÓR WNIOSKÓW NR 2/2019

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 14.02.2019 r.

Ogłoszenie nr 2/2019

2.1.1. Tworzenie i rozwój tematycznych obiektów turystycznych - rozwijanie działalności gospodarczej

więcej

NABÓR WNIOSKÓW NR 1/2019

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 14.02.2019 r.

Ogłoszenie nr 1/2019

2.1.1. Tworzenie i rozwój tematycznych obiektów turystycznych - podejmowanie działalności gospodarczej

więcej

Nabór wniosków nr 15/2018

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 02.07.2018 r.

Ogłoszenie nr 15/2018

Przedsięwzięcie 3.1.1 Wspieranie działalności związanej z przetwórstwem rolno – spożywczym

więcej

Nabór wniosków nr 9/2018/G

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 22.03.2018 r.

Ogłoszenie nr 9/2018/G

Przedsięwzięcie 4.2.2 Edukacja regionalna dla dzieci i młodzieży

więcej

Nabór wniosków nr 2/2018

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 28.11.2017 r.

Ogłoszenie nr 2/2018

Przedsięwzięcie 3.2.1 Wspieranie innowacyjnej działalności w sektorze usług, produkcji i handlu - rozwijanie działalności gospodarczej ...

więcej

Nabór wniosków nr 1/2018

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 28.11.2017 r.

Ogłoszenie nr 1/2018

Przedsięwzięcie 3.2.1 Wspieranie innowacyjnej działalności w sektorze usług, produkcji i handlu ...

więcej

Nabór wniosków NR 23/2017/G

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 11.10.2017 r.

Ogłoszenie nr 23/2017/G

Lokalna Grupa Działania  „Owocowy Szlak” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach ...

więcej

Nabór wniosków nr 22/2017

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 11.10.2017 r.

Ogłoszenie nr 22/2017

Lokalna Grupa Działania  „Owocowy Szlak” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach ...

więcej

Nabór wniosków nr 21/2017/G

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 11.10.2017 r.

Ogłoszenie nr 21/2017/G

Lokalna Grupa Działania  „Owocowy Szlak” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach ...

więcej

Nabór wniosków nr 20/2017

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 11.10.2017 r.

Ogłoszenie nr 20/2017

Lokalna Grupa Działania  „Owocowy Szlak” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach ...

więcej

Nabór wniosków nr 19/2017

Ogłoszenie nr 19/2017

Lokalna Grupa Działania  „Owocowy Szlak” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach ...

 

więcej

Nabór wniosków NR 13/2017

Data zamieszczenia informacji na stronie: 04.04.2017 r.

Ogłoszenie nr 13/2017

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach...

więcej

Nabór wniosków NR 12/2017

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 04.04.2017 r.

Ogłoszenie nr 12/2017

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach...

więcej

Nabór wniosków NR 11/2017

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 04.04.2017 r.

Ogłoszenie nr 11/2017

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach...

więcej

Nabór wniosków NR 10/2017

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 04.04.2017 r.

Ogłoszenie nr 10/2017

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach...

więcej

Nabór wniosków NR 9/2017

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 04.04.2017 r.

Ogłoszenie nr 9/2017

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach...

więcej

Nabór wniosków NR 8/2017

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 04.04.2017 r.

Ogłoszenie nr 8/2017

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach...

więcej

Nabór wniosków NR 7/2017

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 04.04.2017 r.

Ogłoszenie nr 7/2017

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach...

więcej

Nabór wniosków NR 6/2017/G

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 14.02.2017 r.

Ogłoszenie nr 6/2017/G

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach...

więcej

Nabór wniosków NR 5/2017

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 14.02.2017 r.

Ogłoszenie nr 5/2017

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach...

więcej

Nabór wniosków NR 4/2017

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 14.02.2017 r.

Ogłoszenie nr 4/2017

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach...

więcej

Nabór wniosków NR 3/2017

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 14.02.2017 r.

Ogłoszenie nr 3/2017

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach...

więcej

Nabór wniosków NR 2/2017

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 14.02.2017 r.

Ogłoszenie nr 2/2017

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach...

więcej

Nabór wniosków NR 1/2017

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 14.02.2017 r.

Ogłoszenie nr 1/2017

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach...

więcej

Partnerzy/Polecane linki

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij