<p>Chodel</p>
<p>Józefów<br />
<small>nad wisłą</small></p>
<p>Karczmiska</p>
<p>Łaziska</p>
<p>Opole<br />
<small>lubelskie</small></p>
<p>Poniatowa</p>
<p>Wilków</p>

PO RYBY 2014-2020

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 stanowi w nowej perspektywie finansowej kontynuację Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 i zakłada realizację sześciu priorytetów. Nowością jest, że pomoc finansowa będzie obejmowała nie tylko wcześniej już praktykowane wsparcie sektora rybackiego, ale też zawarte w programie nowe komponenty, takie jak: rynek rybny, kontrola i egzekwowanie przepisów, gromadzenie danych oraz zintegrowaną politykę morską. Dotychczas były one finansowane ze źródeł innych, niż fundusze UE.

Oprócz rybołówstwa morskiego, w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, wsparciem będzie objęte również rybołówstwo śródlądowe i akwakultura oraz w pewnym zakresie także przetwórstwo.

Priorytety PO RYBACTWO i MORZE 2014-2020:

    Priorytet 1. Promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa
    Priorytet 2. Wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury;
    Priorytet 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa;
    Priorytet 4. Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich;
    Priorytet 5. Wspieranie wprowadzania do obrotu i przetwarzania;
    Priorytet 6. Zintegrowana Polityka Morska

 W ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 LGD "Owocowy Szlak" będzie wdrażała działania z  Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.

Osiągnięcie celów określonych dla Priorytetu 4 będzie wymagało zastosowania działań aktywizujących rynek pracy między innymi poprzez dywersyfikację zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa. Działania te będą polegały na stwarzaniu możliwości oraz zachęcaniu w szczególności młodych ludzi do przedsiębiorczości i zakładania działalności gospodarczej również w ramach dziedzin innych niż rybactwo. Wsparciem będą także działania w zakresie marketingu i promocji, m.in. poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Szczególny nacisk zostanie położony na wspieranie tych przedsięwzięć, które dotyczą zachowania dobrego stanu środowiska naturalnego na obszarach rybackich i akwakultury, a także wspierania oddolnych inicjatyw i lokalnych partnerstw publiczno-prywatnych na rzecz rozwoju obszarów rybackich i akwakultury.

Partnerzy/Polecane linki

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij