<p>Chodel</p>
<p>Józefów<br />
<small>nad wisłą</small></p>
<p>Karczmiska</p>
<p>Łaziska</p>
<p>Opole<br />
<small>lubelskie</small></p>
<p>Poniatowa</p>
<p>Wilków</p>

Zapytania ofertowe i protokoły

Protokół z zapytania ofertowego 7/KSOW na usługę konferansjera podczas obchodów Święta Jabłka Józefowskiego

2018-05-11

W dniu 27.04.2018 r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na usługę konferansjera podczas obchodów Święta Jabłka Józefowskiego.

więcej

Protokół z zapytania ofertowego 6/KSOW na wynajem płotków ochronnych potrzebnych do zachowania bezpieczeństwa podczas Święta Jabłka Józefowskiego

2018-05-11

W dniu 27.04.2018 r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na wynajem płotków ochronnych potrzebnych do zachowania bezpieczeństwa podczas Święta Jabłka Józefowskiego.

więcej

Zapytanie ofertowe 15/KSOW na zapewnienie poczęstunku z produktów lokalnych na stoisku promocyjnym podczas wydarzenia Święto Jabłka Józefowskiego

2018-05-08

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zapewnienie poczęstunku z produktów lokalnych na stoisku promocyjnym podczas wydarzenia Święto Jabłka Józefowskiego.

więcej

Zapytanie ofertowe 14/KSOW na wykupienie OC organizatora za szkody powstałe w związku z organizacją imprezy Święto Jabłka Józefowskiego

2018-05-07

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykupienie OC organizatora za szkody powstałe w związku z organizacją imprezy Święto Jabłka Józefowskiego.

więcej

Zapytanie ofertowe 13/KSOW na wynajem 10 szt. domków wystawienniczych podczas obchodów Święta Jabłka Józefowskiego

2018-05-07

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wynajem 10 szt. domków wystawienniczych podczas obchodów Święta Jabłka Józefowskiego.

więcej

Zapytanie ofertowe 12/KSOW na wynajem namiotu o wymiarach 4 x 8 m o podwyższonej wytrzymałości

2018-05-04

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wynajem namiotu o wymiarach 4 x 8 m o podwyższonej wytrzymałości.

więcej

Zapytanie ofertowe 11/KSOW na wynajem sanitariów podczas wydarzenia Święto Jabłka Józefowskiego

2018-05-04

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wynajem sanitariów podczas wydarzenia Święto Jabłka Józefowskiego.

więcej

Zapytanie ofertowe 10/KSOW na zakup i dostawę kubków promocyjnych

2018-05-04

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawę kubków promocyjnych.

więcej

Zapyatanie ofertowe 9/KSOW na ochronę podczas wydarzenia Święto Jabłka Józefowskiego

2018-05-04

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na ochronę podczas wydarzenia Święto Jabłka Józefowskiego.

więcej

Protokół z zapytania ofertowego 8/KSOW na zakup i dostawę materiałów promocyjnych - toreb bawełnianych

2018-05-04

W dniu 04.05.2018 r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów promocyjnych - toreb bawełnianych.

więcej

Zapytanie ofertowe 8/KSOW na zakup i dostawę materiałów promocyjnych - toreb bawełnianych

2018-05-04

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawę materiałów promocyjnych - toreb bawełnianych.

więcej

Protokół z zapytania ofertowego 5/KSOW na realizację filmu promocyjnego wydarzenia Święto Jabłka Józefowskiego

2018-05-02

W dniu 25.04.2018 r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na realizację filmu promocyjnego wydarzenia Święto Jabłka Józefowskiego.

więcej

Protokół z zapytania ofertowego 4/KSOW na przygotowanie i zamieszczenie reklam promujących Święto Jabłka Józefowskeigo

2018-05-02

W dniu 25.04.2018 r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na przygotowanie i zamieszczenie reklam promujących Święto Jabłka Józefowskeigo.

więcej

Protokół z zapytania ofertowego 3/KSOW na przygotowanie i wydruk publikacji z wydarzenia Święto Jabłka Józefowskiego

2018-05-02

W dniu 25.04.2018 r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na przygotowanie i wydruk publikacji z wydarzenia Święto Jabłka Józefowskiego.

więcej

Zapytanie ofertowe 7/KSOW na usługę konferansjera podczas obchodów Święta Jabłka Józefowskiego

2018-04-27

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na usługę konferansjera podczas obchodów Święta Jabłka Józefowskiego.

więcej

Zapytanie ofertowe 6/KSOW na wynajem płotków ochronnych potrzebnych do zachowania bezpieczeństwa podczas Święta Jabłka Józefowskiego

2018-04-27

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wynajem płotków ochronnych potrzebnych do zachowania bezpieczeństwa podczas Święta Jabłka Józefowskiego.

więcej

Zapytanie ofertowe 5/KSOW na realizację filmu promocyjnego wydarzenia Święto Jabłka Józefowskiego

2018-04-25

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na realizację filmu promocyjnego wydarzenia Święto Jabłka Józefowskiego.

więcej

Zapytanie ofertowe 4/KSOW na przygotowanie i zamieszczenie reklam promujących Święto Jabłka Józefowskiego

2018-04-25

Lokalana Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na przygotowanie i zamieszczenie reklam promujących Święto Jabłka Józefowskiego.

więcej

Zapytanie ofertowe 3/KSOW na przygotowanie i wydruk publikacji z wydarzenia Święto Jabłka Józefowskiego

2018-04-25

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na przygotowanie i wydruk publikacji z wydarzenia Święto Jabłka Józefowskiego.

więcej

Protokół z zapytania ofertowego 2/KSOW na usługę zabezpieczenia medycznego podczas obchodów wydarzenia Święto Jabłka Józefowskiego

2018-04-25

W dniu 19.04.2018 r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na usługę zabezpieczenia medycznego podczas obchodów wydarzenia Święto Jabłka Józefowskiego

więcej

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i wydruk publikacji Akademii Kulinarnej LGD - Smakuj Lokalnie

2018-04-25

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na przygotowanie i wydruk publikacji Akademii Kulinarnej LGD - Smakuj Lokalnie.

więcej

Protokół z zapytania ofertowego 1/KSOW na projekt i wydruk plakatów promocyjnych oraz zaproszeń w ramach przedsięwzięcia " Święto Jabłka Józefowskiego"

2018-04-24

W dniu 17.04.2018 r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na projekt i wydruk plakatów promocyjnych i zaproszeń w ramach przedsięwzięcia "Święto Jabłka Józefowskiego".

więcej

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę pakietu biurowego na potrzeby Biura LGD

2018-04-23

W dniu 16.04.2018 r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pakietu biurowego na potrzeby funkcjonowania Biura LGD "Owocowy Szlak".

więcej

Zapytanie ofertowe 2/KSOW na usługę zabezpieczenia medycznego podczas obchodów wydarzenia Święto Jabłka Józefowskiego

2018-04-19

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na usługę zabezpieczenia medycznego podczas obchodów wydarzenia Święto Jabłka Józefowskiego.

więcej

Zapytanie ofertowe 1/KSOW na projekt i wydruk plakatów promocyjnych oraz zaproszeń w ramach przedsięwzięcia "Święto Jabłka Józefowskiego"

2018-04-17

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na projekt i wydruk plakatów promocyjnych oraz zaproszeń w ramach przedsięwzięcia "Święto Jabłka Józefowskiego".

więcej

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pakietu biurowego na potrzeby funkcjonowania Biura LGD "Owocowy Szlak"

2018-04-16

Lolalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawę pakietu biurowego na potrzeby funkcjonowania Biura LGD "Owocowy Szlak".

więcej

Protokół z wybory najkorzystniejszej oferty na dostawę cateringu podczas organizacji szkolenia w dniu 05.04.2018 r.

2018-04-03

W dniu 23.03.2018 r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na złożenie oferty cenowej na dostawę cateringu podczas organizacji szkolenia dla beneficjentów PROW 2014-2020 pt. „Jak prawidłowo zrealizować i rozliczyć projekt w ramach Poddziałania 19.2 – wdrażanie LSR”.

więcej

Zapytanie ofertowe na dostawę cateringu podczas organizacji szkolenia w dniu 5.04.2018r.

2018-03-23

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę cateringu podczas organizacji szkolenia dla beneficjentów PROW 2014-2020 pt. „Jak prawidłowo zrealizować i rozliczyć projekt w ramach Poddziałania 19.2 – wdrażanie LSR”.  Szkolenie odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2018r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4... 

więcej

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na wynajem sali szkoleniowej oraz dostawę wyżywienia dla uczestników szkoleń organizowanych przez LGD "Owocowy Szlak"

2018-03-14

W dniu 08.03.2018r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na złożenie oferty cenowej na wynajem sali szkoleniowej oraz dostawę wyżywienia dla uczestników szkoleń „Budowa sieciowego produktu turystycznego”, „Promocja produktów i ofert turystycznych”...

 

więcej

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na wynajem sal szkoleniowych i noclegów oraz dostarczenia wyżywienia dla uczestników warsztatów organizowanych przez LGD "Owocowy Szlak"

2018-03-14

W dniu 08.03.2018 r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na złożenie oferty cenowej na wynajem sal szkoleniowych i noclegów oraz dostarczenie wyżywienia dla uczestników warsztatów „Funkcjonowanie produktu sieciowego oraz jego promocja na przykładzie obiektów istniejących na terenie LGD „Owocowy Szlak”...

więcej

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń i warsztatów organizowanych przez LGD "Owocowy Szlak"

2018-03-12

 W dniu 28.02.2018 roku. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na realizację usługi dostarczenia materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń i warsztatów realizowanych w ramach projektu „Organizacja przedsięwzięć edukacyjnych dla mieszkańców obszaru LGD „Owocowy Szlak” mających na celu podniesienie wiedzy i kompetencji osób świadczących usługi turystyczne”...

więcej

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na usługi transportowe

2018-03-08

W dniu 28.02.2018 roku zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na przedstawienie usługi transportowej związanej z realizacją projektu „Organizacja przedsięwzięć edukacyjnych dla mieszkańców obszaru LGD „Owocowy Szlak” mających na celu podniesienie wiedzy i kompetencji osób świadczących usługi turystyczne”...

więcej

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie szkoleń i warsztatów organizowanych przez LGD "Owocowy Szlak"

2018-03-08

W dniu 28.02.2018 roku. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń i warsztatów w ramach projektu „Organizacja przedsięwzięć edukacyjnych dla mieszkańców obszaru LGD „Owocowy Szlak” mających na celu podniesienie wiedzy i kompetencji osób świadczących usługi turystyczne”...

więcej

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostarczenie pendrivów dla uczestników szkoleń i warsztatów organizowanych przez LGD "Owocowy Szlak"

2018-03-08

W dniu 28.02.2018 roku zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na realizację usługi dostarczenia pendrivów dla uczestników szkoleń i warsztatów w ramach projektu „Organizacja przedsięwzięć edukacyjnych dla mieszkańców obszaru LGD „Owocowy Szlak” mających na celu podniesienie wiedzy i kompetencji osób świadczących usługi turystyczne”...

więcej

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 28.02.2018r. na wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń i warsztatów organizowanych przez LGD "Owocowy Szlak"

2018-03-08

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” w Opolu Lubelskim informuje, iż unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 28.02.2018 roku dotyczące usługi wynajmu sal szkoleniowych dla uczestników warsztatów „Funkcjonowanie produktu sieciowego oraz jego promocja na przykładzie obiektów istniejących na terenie LGD „Owocowy Szlak” w związku z realizacją projektu „Organizacja przedsięwzięć edukacyjnych dla mieszkańców obszaru LGD „Owocowy Szlak” mających na celu podniesienie wiedzy i kompetencji osób świadczących turystyczne”...

więcej

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 28.02.2018r. na wynajem noclegów dla uczestników warsztatów organizowanych przez LGD "Owocowy Szlak"

2018-03-08

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” w Opolu Lubelskim informuje, iż unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 28.02.2018 roku dotyczące usługi wynajmu noclegów dla uczestników warsztatów „Funkcjonowanie produktu sieciowego oraz jego promocja na przykładzie obiektów istniejących na terenie LGD „Owocowy Szlak” w związku z realizacją projektu „Organizacja przedsięwzięć edukacyjnych dla mieszkańców obszaru LGD „Owocowy Szlak” mających na celu podniesienie wiedzy i kompetencji osób świadczących usługi turystyczne”...

więcej

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 28.02.2018r. na dostawę wyżywienia podczas szkoleń i warsztatów organizowanych przez LGD "Owocowy Szlak"

2018-03-08

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” w Opolu Lubelskim informuje, iż unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 28.02.2018 roku dotyczące usługi dostarczenia wyżywienia dla uczestników podczas organizacji szkoleń i warsztatów dotyczących funkcjonowania produktu sieciowego oraz jego promocji na przykładzie obiektów istniejących na terenie LGD „Owocowy Szlak” w związku z realizacją projektu „Organizacja przedsięwzięć edukacyjnych dla mieszkańców obszaru LGD „Owocowy Szlak” mających na celu podniesienie wiedzy i kompetencji osób świadczących usługi turystyczne”...

więcej

Zapytanie ofertowe na wynajem sal szkoleniowych i noclegów oraz dostarczenie wyżywienia dla uczestników warsztatów organizowanych przez LGD "Owocowy Szlak"

2018-03-08

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” zwraca się z prośbą na złożenie oferty cenowej na wynajem sal szkoleniowych i noclegów oraz dostarczenie wyżywienia dla uczestników warsztatów „Funkcjonowanie produktu sieciowego oraz jego promocja na przykładzie obiektów istniejących na terenie LGD „Owocowy Szlak”...

więcej

Zapytanie ofertowe na wynajem sali szkoleniowej oraz dostawę wyżywienia dla uczestników szkoleń organizowanych przez LGD "Owocowy Szlak"

2018-03-08

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” zwraca się z prośbą na złożenie oferty cenowej na wynajem sal szkoleniowych i noclegów oraz dostarczenie wyżywienia dla uczestników warsztatów „Funkcjonowanie produktu sieciowego oraz jego promocja na przykładzie obiektów istniejących na terenie LGD „Owocowy Szlak”...

więcej

Zapytanie ofertowe na usługi transportowe związane z organizacją szkoleń i warsztatów realizowanych przez LGD "Owocowy Szlak"

2018-02-28

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” w Opolu Lubelskim zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty transportowej związanej z realizacją projektu „Organizacja przedsięwzięć edukacyjnych dla mieszkańców obszaru LGD „Owocowy Szlak” mających na celu podniesienie wiedzy i kompetencji osób świadczących...

więcej

Zapytanie ofertowe na dostawę wyżywienia podczas szkoleń i warsztatów realizowanych przez LGD "Owocowy Szlak" - unieważnione

2018-02-28

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” w Opolu Lubelskim zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę wyżywienia dla uczestników podczas realizacji szkoleń i warsztatów dotyczących funkcjonowania produktu sieciowego oraz jego promocji na przykładzie obiektów istniejących na terenie LGD „Owocowy Szlak”...

więcej

Zapytanie ofertowe na wynajem noclegów dla uczestników warsztatów realizowanych przez LGD "Owocowy Szlak" - unieważnione

2018-02-28

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” w Opolu Lubelskim zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wynajem noclegów dla uczestników warsztatów „Funkcjonowanie produktu sieciowego oraz jego promocja na przykładzie obiektów istniejących na terenie LGD „Owocowy Szlak”...

więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń i warsztatów realizowanych przez LGD "Owocowy Szlak"

2018-02-28

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” w Opolu Lubelskim zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie szkoleń i warsztatów praktycznych dotyczących budowy i funkcjonowania produktu sieciowego oraz jego promocji na przykładzie istniejących obiektów na terenie LGD „Owocowy Szlak”...

więcej

Zapytanie ofertowe na wynajem sali szkoleniowej dla dla uczestników szkoleń i warsztatów realizowanych przez LGD "Owocowy Szlak" - unieważnione

2018-02-28

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” w Opolu Lubelskim zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wynajem sali szkoleniowej na potrzebę przeprowadzenia dwóch szkoleń oraz warsztatów praktycznych dotyczących funkcjonowania produktu sieciowego oraz jego promocji na przykładzie istniejących obiektów turystycznych na terenie LGD „Owocowy Szlak”... 

więcej

Zapytanie ofertowe na dostarczenie pendrivów dla uczestników szkoleń i warsztatów realizowanych przez LGD "Owocowy Szlak"

2018-02-28

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" w Opolu Lubelskim zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację usługi dostarczenia pendrivów dla uczestników szkoleń i warsztatów w ramach projektu „Organizacja przedsięwzięć edukacyjnych dla mieszkańców obszaru LGD „Owocowy Szlak” mających na celu podniesienie wiedzy i kompetencji osób świadczących usługi turystyczne”...

więcej

Zapytanie ofertowe na dostarczenie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń i warsztatów realizowanych przez LGD "Owocowy Szlak"

2018-02-28

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację usługi dostarczenia materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń i warsztatów realizowanych w ramach projektu „Organizacja przedsięwzięć edukacyjnych dla mieszkańców obszaru LGD „Owocowy Szlak” mających na celu podniesienie wiedzy i kompetencji osób świadczących usługi turystyczne”...

więcej

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę foteli obrotowych oraz krzeseł konferencyjnych na potrzeby Biura LGD

2018-02-13

W dniu 30 stycznia 2018 r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na zakup i dostawę foteli obrotowych oraz krzeseł konferencyjnych na potrzeby funkcjonowania Biura LGD "Owocowy Szlak".

więcej

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę sejfu meblowego na potrzeby funkcjonowania Biura LGD

2018-02-13

W dniu 05.02.2018 r. zamieszczono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sejfu meblowego na potrzeby funkcjonowania Biura LGD "Owocowy Szlak".

więcej

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sejfu meblowego na potrzeby funkcjonowania Biura LGD

2018-02-05

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawę sejfu meblowego na potrzeby funkcjonowania Biura LGD "Owocowy Szlak".

więcej

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę foteli obrotowych i krzeseł konferencyjnych na potrzeby Biura LGD

2018-01-30

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawę foteli obrotowych oraz krzeseł konferencyjnych na potrzeby funkcjonowania Biura LGD "Owocowy Szlak".

więcej

Partnerzy/Polecane linki

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij