<p>Chodel</p>
<p>Józefów<br />
<small>nad wisłą</small></p>
<p>Karczmiska</p>
<p>Łaziska</p>
<p>Opole<br />
<small>lubelskie</small></p>
<p>Poniatowa</p>
<p>Wilków</p>

Aktualności

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 5/2018

2018-02-20

W dniu 13.02.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 5/2018 w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4. ”Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lub adaptacja oraz wyposażenie w sprzęt, urządzenia i/lub innowacyjną technologię obiektów służących zrównoważonej gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb. Podczas posiedzenia członkowie Rady dokonali wyboru operacji do dofinansowania oraz zatwierdzili listy operacji wybranych i niewybranych...

więcej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 1/2018

2018-02-20

W dniu  13.02.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 1/2018 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia 3.2.1 Wsparcie innowacyjnej działalności w sektorze usług, produkcji i handlu. Podczas posiedzenia członkowie Rady dokonali wyboru operacji do dofinansowania oraz zatwierdzili listy operacji wybranych i niewybranych...

więcej

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD "OWOCOWY SZLAK" W DNIU 27.02.2018 R.

2018-02-19

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak" w Opolu Lubelskim zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 27.02.2018 r. (wtorek) na godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4.

więcej

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO (NABÓR III) w projekcie "Mój pomysł-mój biznes-mój sukces"

2018-02-15

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla uczestników projektu (nabór III).

Wnioski wraz z załącznikami można składać w terminie od 23.02.2018 do 08.03.2018 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera...

więcej

PRZEDŁUŻENIE NABORU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH W PROJEKCIE "MÓJ POMYSŁ-MÓJ BIZNES-MÓJ SUKCES"

2018-02-15

Do 16 lutego 2018 r. przedłużamy nabór formularzy zgłoszeniowych od osób zainteresowanych dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej!

Rekrutację do projektu "Mój pomysł - mój biznes - mój sukces" (mieszkańcy woj. lubelskiego) prowadzi Lubelska Fundacja Rozwoju, Lublin, ul. Rynek 7,  tel. 81 528 53 18, 81 528 53 16, 81 528 53 19 oraz partnerzy projektu:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krasnystaw PLUS", tel. 82 576 70 49 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, tel. 81 825 27 27

Lokalna Grupa Działania "Zapiecek", Radzyń Podlaski, tel. 83 352 16 00 

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak", Opole Lubelskie, tel. 81 827 72 32, fax 81 827 72 31

więcej

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY LGD W DNIU 13.02.2018 R.

2018-02-08

Informujemy, że dnia 13.02.2018r. (wtorek) godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Owocowy Szlak” dotyczące oceny wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr 1/2018  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz nr 5/2018 ...

więcej

Konsultacje społeczne dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022

2018-02-07

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak" poddajemy propozycję aktualizacji dokumentu pod konsultacje społeczne. Prosimy, aby wszelkie uwagi oraz propozycje zmian nadsyłali Państwo e-mailem na adres: lgd.opolelubelskie@gmail.com lub składali osobiście w Biurze LGD...

więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 08.02.2018r.

2018-02-06

W dniu 8 lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak" odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2017.

więcej

Warsztat refleksyjno - analityczny dla członków Rady, Zarządu oraz pracowniów Biura LGD w dniu 16.02.2018r.

2018-02-02

Informujemy, że dnia 16 lutego 2018 (piątek) w godzinach 12.00-18.00 w MONTIS Hotel & SPA w Poniatowej odbędzie się warsztat refleksyjno-analityczny "Ocena procesu wdrażania LSR" dla członków Rady, Zarządu oraz pracowników Biura LGD "Owocowy Szlak"

więcej

Informacja w sprawie oceny wniosków złożonych w naborze nr 23/2017/G

2018-01-31

W dniu 17.01.2018r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak" w sprawie  oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór 23/2017/G...

więcej

Informacja w sprawie ponownej oceny wniosków złożonych w naborze nr 22/2017

2018-01-24

W dniu 17.01.2018r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak" w sprawie ponownej oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór 22/2017...

więcej

OSTATECZNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW _ II NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w projekcie „Mój pomysł - mój biznes – mój sukces”.

2018-01-23

Lista Uczestników/Uczestniczek projektu (po zakończeniu procedury odwoławczej)  kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego (nabór II).

więcej

IV NABÓR DO PROJEKTU „MÓJ POMYSŁ – MÓJ BIZNES – MÓJ SUKCES”- DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

2018-01-15

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" Partner Projektu  „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” zaprasza osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy zainteresowane dotacją na rozpoczęcie działalności gospodarczej do składania formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie. Oferujemy dotacje w wysokości 22 800 zł oraz wsparcie pomostowe, które wynosi 900 zł przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia firmy!

więcej

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY LGD W DNIU 17.01.2018 R.

2018-01-11

Informujemy, że dnia 17.01.2018r. (środa) godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Owocowy Szlak” dotyczące oceny wniosków o powierzenie grantu, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr 23/2017/G  oraz dokonania poprawy oceny wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr 25/2017 w ramach poddziałania ...

więcej

WSTĘPNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW - II NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w projekcie „Mój pomysł - mój biznes – mój sukces”

2018-01-11

Poniżej zamieszczamy Wstępny protokół  posiedenia KOW dotyczący oceny merytorycznej wniosków o otrzymanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe złożonych przez Uczestników projektu (nabór II)

więcej

Informacja o zakończeniu oceny wniosków złożonych w naborze nr 25/2017

2018-01-05

W dniu  29.12.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 25/2017 w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4. ”Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia ...

więcej

Informacja o zakończeniu oceny wniosków złożonych w naborze nr 20/2017

2018-01-05

W dniu  29.12.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 20/2017 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia ...

więcej

Informacja o zakończeniu oceny wniosków złożonych w naborze nr 19/2017

2018-01-05

W dniu 29.12.2017 r. odbyło sie posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak" w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór 19/2017 w ramch poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia ...

więcej

Partnerzy/Polecane linki

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij