<p>Chodel</p>
<p>Józefów<br />
<small>nad wisłą</small></p>
<p>Karczmiska</p>
<p>Łaziska</p>
<p>Opole<br />
<small>lubelskie</small></p>
<p>Poniatowa</p>
<p>Wilków</p>

Aktualności

Spot promocyjny "Tradycja kontra nowoczesność"

2020-09-24

Zapraszamy do obejrzenia spotu promocyjnego promującego VIII Święto Produktu Lokalnego. Spotykamy się 4 października 2020 roku (niedziela) o godzinie 13.00 w Parku Miejskim w Opolu Lubelskim.

więcej

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSACH ORGANIZOWANYCH W RAMACH VIII ŚWIĘTA PRODUKTU LOKALNEGO

2020-09-21

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w VIII Święcie Produktu Lokalnego, które odbędzie się 4 października (niedziela) 2020 r. na terenie Parku Miejskiego w Opolu Lubelskim. Głównym celem przedsięwzięcia jest promocja lokalnej kuchni oraz produktów wytwarzanych metodą tradycyjną, zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego w tym kultury ludowej oraz krzewienie go wśród społeczności lokalnej.

więcej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 2/2020

2020-09-21

W dniu 15.09.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 2/2020 w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4. ”Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia 2.2.2. Zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych oraz terenów przyległych na funkcje turystyczne lub/i rekreacyjne lub/i edukacyjne.

więcej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 1/2020

2020-09-21

W dniu 15.09.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 1/2020 w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4. ”Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia 1.1.2. Wspieranie działań mających na celu ograniczenie emisji substancji powodujących zmiany klimatyczne.

więcej

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE "NATURALNIE, ŻE LOKALNIE"

2020-09-16

W imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu „Naturalnie, że lokalnie", które odbędzie się 30 września 2020 r. w Opolu Lubelskim w sali kinowej Opolskiego Centrum Kultury, ul. Lubelska 30, w godzinach 10.00-14.30.

więcej

KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - "OWOCOWA CUKIERNIA"

2020-09-15

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zaprasza organizacje pozarządowe z naszego terenu do udziału w konkursie kulinarnym na najlepszy deser z owocami "Owocowa Cukiernia". Konkurs odbędzie się 30.09.2020 r., podczas Konferencji „Naturalnie, że lokalnie”, organizowanej przez LGD "Owocowy Szlak".

więcej

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD "OWOCOWY SZLAK" W DNIU 24.09.2020 R.

2020-09-15

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak" w Opolu Lubelskim zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 24.09.2020 r. (czwartek) na godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4.

więcej

Relacja z Warsztatów zielarskich w Kolonii Łaziska

2020-09-14

Po raz kolejny przekonaliśmy się, że wchodząc na łąkę lub do pobliskiego lasu wchodzimy do najlepszej apteki. Niemal każda roślina rosnąca na naszej drodze kryje w sobie dobroczynne i lecznicze właściwości. Dzisiejszy warsztat zgodnie z planem również rozpoczął się od spaceru botanicznego, któremu towarzyszyło wiele wspomnień z czasów dzieciństwa o tym, jak nasze babcie postępowały podczas choroby, co gotowały i jak rodziły sobie w różnych domowych sytuacjach, wykorzystując otaczającą przyrodę.

więcej

Relacja z Warsztatów zielarskich w Skokowie

2020-09-14

Choć dzień już się kończy, to nadal wokół nas unosi się magiczna woń roślin. Przesiąknięci zapachami słonecznej jesieni i wszechobecnych ziół odbyliśmy kolejne przyrodnicze spotkanie, którego podstawowym elementem był spacer botaniczny. Wyprawa obfitowała różnorodnością krajobrazów i zjawisk przyrody.

 
 
więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD Owocowy Szlak w dniu 15.09.2020 r.

2020-09-10

Informujemy, że dnia 15 września 2020 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim odbedzie się posiedzenie Rady LGD "Owocowy Szlak" dotyczące oceny wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszone konkursy nr nr 1/2020 i 20/2020 w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

więcej

Relacja z Warsztatów zielarskich w Spławach

2020-09-09

Rosną wszędzie, w lesie, na łące, w ogródku i w przydrożnym rowie. Zabiegani zapomnieliśmy o ich wyjątkowych właściwościach i zastosowaniu. Często sięgamy po łatwiejsze sposoby poprawienia stanu zdrowia, urody czy uzyskania dobrego smaku.

więcej

KONSULTACJE ZMIAN W LSR NA LATA 2016-2022 ORAZ KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI

2020-09-07

Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak" do konsultacji społecznych zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru LGD "Owocowy Szlak" oraz kryteriów wyboru operacji.

więcej

"Warsztaty zielarskie" dla członków organizacji pozarządowych oraz osób wytwarzających produkty lokalne i regionalne

2020-08-28

Serdecznie zapraszamy członków organizacji pozarządowych oraz osoby wytwarzające produkty lokalne i regionalne do udziału w "Warsztatach zielarskich", które odbedą się w dniach 8 września 2020 r. - Świetlica wiejska w Spławach, 12 września 2020 r. - Świetlica wiejska w Skokowie oraz 13 września 2020 r. - Świetlica wiejska w Kolonii Łaziska.

więcej

Podpisanie umów na dofinansowanie projektu grantowego „Budowa małej architektury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej na obszarze LGD

2020-08-13

W tym tygodniu przedstawiciele 1⃣0⃣ organizacji podpisali umowy na realizację grantów w ramach projektu realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Budowa małej architektury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej na obszarze LGD "Owocowy Szlak" współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ze względu na ograniczenia związane z koronawirusem nie mogliśmy zorganizować wspólnego spotkania, ale w żaden sposób nie umniejsza to naszej radości, że jeszcze w tym roku powstanie dziesięć obiektów rekreacyjnych, które będą służyły społeczności lokalnej.

 

więcej

NABÓR WNIOSKÓW NR 2/2020

2020-07-20

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 20.07.2020 r.

Ogłoszenie nr 2/2020

2.2.2 Zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych oraz terenów przyległych na funkcje turystyczne lub/i rekreacyjne lub/i edukacyjne

więcej

NABÓR WNIOSKÓW NR 1/2020

2020-07-20

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 20.07.2020 r.

Ogłoszenie nr 1/2020

1.1.2 Wspieranie działań mających na celu ograniczenie emisji substancji powodujących zmiany klimatyczne.

więcej

Uwaga! Konkurs fotograficzny

2020-07-14

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców z obszaru LGD "Owocowy Szlak" do udziału w konkursie fotograficznym "Pocztówka z LGD". Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" przy współpracy Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach, w którym zostanie zorganizowana wystawa konkursowych fotografii. Celem konkursu jest prezentacja i promocja atrakcyjnych turystycznie miejsc na obszarze LGD "Owocowy Szlak" oraz wzrost wiedzy i zainteresowania społeczności lokalnej walorami przyrodniczymi, kulturowymi i historycznymi regionu.

więcej

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO PT. "WSPARCIE GRUP PROMUJĄCYCH ZASOBY REGIONU"

2020-07-06

Informujemy o zakończeniu projektu grantowego pn. "Wsparcie grup promujących zasoby regionu" realizowanego przez Lokalną Grupę Działania "Owocowy Szlak". W ramach projektu zostało zrealizowane 20 zadań dotyczących zakupu wyposażenia plenerowego w postaci namiotów wystawowych oraz sprzętów, urządzeń i przedmiotów w postaci m.in. stołów, krzeseł, sprzętu AGD, naczyń, sztućców, obrusów

więcej

Numer rachunku bankowego

2020-06-16

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” wskazuje numer rachunku bankowego przeznaczonego do wpłat składek członkowskich

więcej

Ważne informacje dla beneficjentów!!!

2020-05-18

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącego ulg przysługujących beneficjentom LGD, którzy skorzystali z dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 wynikających ze stanu epidemii w Polsce w zakresie:
- zachowania terminu realizacji operacji,
- podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,
- wykonywania działalności gospodarczej,
- osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,
- utrzymania liczby pracowników w ramach operacji,
- poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji,
- zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej.

więcej

Komunikat dotyczący uchylenia przepisów związanych z konkurencyjnym wyborem wykonawców

2020-05-05

W związku z wejściem w dniu 18.04.2020 r. w życie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniającej m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300), informujemy, że na stronie ARiMR został opublikowany komunikat dotyczący uchylenia przepisów związanych z konkurencyjnym wyborem wykonawców.

więcej

INFORMACJA O KOREKCIE OCENY NABORÓW WNIOSKÓW NR 17/2019 I NR 18/2019

2020-05-04

W dniu 30.04.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie korekty oceny naboru wniosków nr 17/2019 w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia 1.1.2. Wspieranie działań mających na celu ograniczenie emisji substancji powodujących zmiany klimatyczne oraz korekty oceny naboru wniosków nr 18/2019 w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. Wspieranie działalności mającej na celu przeciwdziałanie i zapobieganie szkodom. Podczas posiedzenia członkowie Rady dokonali korekty oceny wyboru operacji do dofinansowania oraz zatwierdzili listy operacji wybranych i niewybranych.

więcej

KOMUNIKAT

2020-04-08

Uprzejmie informujemy, że w związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie pracowników i interesantów LGD "Owocowy Szlak", zaleca się osobom zainteresowanym, aby ograniczyły osobiste stawiennictwo w biurze LGD.

więcej

INFORMACJA O KOREKCIE OCENY WNIOSKU ZŁOŻONEGO W RAMACH NABORU NR 15/2019

2020-03-31

W dniu 24.03.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie korekty oceny wniosku złożonego w odpowiedzi na nabór nr 15/2019 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia 3.2.1. Wspieranie działalności w sektorze usług, produkcji i handlu – podejmowanie działalności gospodarczej.

więcej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 20/2019

2020-03-13

W dniu 06.03.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 20/2019 w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4. ”Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia 1.2.2. Wsparcie i różnicowanie działalności gospodarczej na obszarze rybackim.

więcej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 16/2019

2020-03-13

W dniu 06.03.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 16/2019 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia 3.2.1. Wspieranie działalności w sektorze usług, produkcji i handlu – rozwijanie działalności gospodarczej.

więcej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 15/2019

2020-03-13

W dniu 06.03.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 15/2019 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia 3.2.1. Wspieranie działalności w sektorze usług, produkcji i handlu – podejmowanie działalności gospodarczej.

więcej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 21/2019

2020-03-06

W dniu 28.02.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 21/2019 w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4. ”Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia 4.4.2. Tworzenie i przystosowanie miejsc związanych z kultywowaniem i edukacją dotyczącą dziedzictwa rybackiego.

więcej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 19/2019

2020-03-06

W dniu 28.02.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 19/2019 w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4. ”Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia 1.2.1. Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lub adaptacja oraz wyposażenie w sprzęt, urządzenia i/lub innowacyjną technologię obiektów służących zrównoważonej gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb.

więcej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 18/2019

2020-03-06

W dniu 28.02.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 18/2019 w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4. ”Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. Wspieranie działalności mającej na celu przeciwdziałanie i zapobieganie szkodom.

więcej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 17/2019

2020-03-06

W dniu 28.02.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 17/2019 w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4. ”Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia 1.1.2. Wspieranie działań mających na celu ograniczenie emisji substancji powodujących zmiany klimatyczne.

więcej

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY LGD W DNIU 06.03.2020 R.

2020-02-21

Informujemy, że dnia 06.03.2020 r. (piątek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Owocowy Szlak” dotyczące oceny wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr 15/2019, 16/2019 i 20/2019

więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD w dniu 28.02.2020 r.

2020-02-21

Informujemy, że dnia 28.02.2020 r. (piątek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Owocowy Szlak” dotyczące oceny wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszone konkursy nr 17/2019, 18/2019, 19/2019 i 21/2019 w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

więcej

Uroczyste wręczenie umów i dodatkowe środki dla LGD

2020-02-13

Dnia 13 lutego 2020 roku odbyło się uroczyste podpisanie i wręczenie umów w ramach projektu grantowego „Wsparcie grup promujących zasoby regionu”. Dwadzieścia organizacji pozarządowych i Kół Gospodyń Wiejskich otrzymało środki na zakup wyposażenia...

więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD w dniu 11.02.2020 r.

2020-02-05

Informujemy, że dnia 11.02.2020 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Owocowy Szlak” dotyczące wydania opinii w sprawie zmian w umowach beneficjentów na skutek złożonych pism.

więcej

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD W DNIU 29.01.2020 R.

2020-01-29

Dziś odbyło się Walne Zebranie Członków, na którym po raz kolejny zmieniliśmy Lokalną Strategię Rozwoju. Zmiana wynika z przyznania naszemu Stowarzyszeniu dodatkowych środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze...

więcej

Zrealizujemy projekt współpracy rozwijający turystykę rowerową!

2020-01-24

Dziś gościliśmy naszych partnerów z Województwa Lubelskiego i Podkarpackiego: LGD "Zielony Pierścień", LGD "Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem", LGD "Jagiellońska Przystań", LGD "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej" i LGD "Trygon - Rozwój i Innowacja". Wspólnie pracowaliśmy nad zakresem projektu współpracy dotyczącego turystyki aktywnej...

więcej

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD "OWOCOWY SZLAK" W DNIU 29.01.2020 R.

2020-01-16

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak" w Opolu Lubelskim zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 29.01.2020 r. (środa) na godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4.

więcej

Informacja dot. doradztwa w trakcie trwających naborów wniosków

2020-01-07

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” informuje, że w terminie naboru wniosków o przyznanie pomocy punktowane doradztwo świadczone jest maksymalnie na 2 dni przed zakończeniem naboru wniosków.

więcej

KONSULTACJE ZMIAN W LSR NA LATA 2016-2022

2019-12-27

Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” do konsultacji społecznych dotyczących zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2022.

więcej

Świąteczna promocja Szlaku Karpia

2019-12-23

20 grudnia 2019 r. na Placu Zamkowym w Lublinie promowaliśmy Lubelsko-Podkarpacki Szlak Karpia. Uczestnicy kiermaszu świątecznego mieli okazję spróbować dań z ryb słodkowodnych, które są dostępne w restauracjach tworzących szlak kulinarny...

więcej

Życzenia Bożonarodzeniowe

2019-12-20

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Państwu spokój i radość.
Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem.

więcej

Szkolenie dla Wnioskodawców dnia 11.12.2019 r.

2019-12-12

Dnia 11 grudnia 2019 r. odbyło się szkolenie dla mieszkańców obszaru LGD dotyczące zasad pozyskiwania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Rybactw i Morze na lata 2014-2020

więcej

NABÓR WNIOSKÓW NR 21/2019

2019-12-06

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 06.12.2019 r.

Ogłoszenie nr 21/2019

4.4.2. Tworzenie i przystosowanie miejsc związanych z kultywowaniem i edukacją dotyczącą dziedzictwa rybackiego.

więcej

NABÓR WNIOSKÓW NR 20/2019

2019-12-06

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 06.12.2019 r.

Ogłoszenie nr 20/2019

1.2.2. Wsparcie i różnicowanie działalności gospodarczej na obszarze rybackim.

więcej

NABÓR WNIOSKÓW NR 19/2019

2019-12-06

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 06.12.2019 r.

Ogłoszenie nr 19/2019

1.2.1. Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lub adaptacja oraz wyposażenie w sprzęt, urządzenia i/lub innowacyjną technologię obiektów służących zrównoważonej gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb.

więcej

NABÓR WNIOSKÓW NR 18/2019

2019-12-06

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 06.12.2019 r.

Ogłoszenie nr 18/2019

1.1.1. Wspieranie działalności mającej na celu przeciwdziałanie i zapobieganie szkodom.

więcej

NABÓR WNIOSKÓW NR 17/2019

2019-12-06

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 06.12.2019 r.

Ogłoszenie nr 17/2019

1.1.2. Wspieranie działań mających na celu ograniczenie emisji substancji powodujących zmiany klimatyczne.

więcej

Partnerzy/Polecane linki

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij