<p>Chodel</p>
<p>Józefów<br />
<small>nad wisłą</small></p>
<p>Karczmiska</p>
<p>Łaziska</p>
<p>Opole<br />
<small>lubelskie</small></p>
<p>Poniatowa</p>
<p>Wilków</p>

Aktualności

Uroczyste wręczenie umów i dodatkowe środki dla LGD

2020-02-13

Dnia 13 lutego 2020 roku odbyło się uroczyste podpisanie i wręczenie umów w ramach projektu grantowego „Wsparcie grup promujących zasoby regionu”. Dwadzieścia organizacji pozarządowych i Kół Gospodyń Wiejskich otrzymało środki na zakup wyposażenia...

więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD w dniu 11.02.2020 r.

2020-02-05

Informujemy, że dnia 11.02.2020 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Owocowy Szlak” dotyczące wydania opinii w sprawie zmian w umowach beneficjentów na skutek złożonych pism.

więcej

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD W DNIU 29.01.2020 R.

2020-01-29

Dziś odbyło się Walne Zebranie Członków, na którym po raz kolejny zmieniliśmy Lokalną Strategię Rozwoju. Zmiana wynika z przyznania naszemu Stowarzyszeniu dodatkowych środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze...

więcej

Zrealizujemy projekt współpracy rozwijający turystykę rowerową!

2020-01-24

Dziś gościliśmy naszych partnerów z Województwa Lubelskiego i Podkarpackiego: LGD "Zielony Pierścień", LGD "Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem", LGD "Jagiellońska Przystań", LGD "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej" i LGD "Trygon - Rozwój i Innowacja". Wspólnie pracowaliśmy nad zakresem projektu współpracy dotyczącego turystyki aktywnej...

więcej

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD "OWOCOWY SZLAK" W DNIU 29.01.2020 R.

2020-01-16

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak" w Opolu Lubelskim zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 29.01.2020 r. (środa) na godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4.

więcej

Informacja dot. doradztwa w trakcie trwających naborów wniosków

2020-01-07

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” informuje, że w terminie naboru wniosków o przyznanie pomocy punktowane doradztwo świadczone jest maksymalnie na 2 dni przed zakończeniem naboru wniosków.

więcej

KONSULTACJE ZMIAN W LSR NA LATA 2016-2022

2019-12-27

Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” do konsultacji społecznych dotyczących zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2022.

więcej

Świąteczna promocja Szlaku Karpia

2019-12-23

20 grudnia 2019 r. na Placu Zamkowym w Lublinie promowaliśmy Lubelsko-Podkarpacki Szlak Karpia. Uczestnicy kiermaszu świątecznego mieli okazję spróbować dań z ryb słodkowodnych, które są dostępne w restauracjach tworzących szlak kulinarny...

więcej

Życzenia Bożonarodzeniowe

2019-12-20

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Państwu spokój i radość.
Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem.

więcej

Szkolenie dla Wnioskodawców dnia 11.12.2019 r.

2019-12-12

Dnia 11 grudnia 2019 r. odbyło się szkolenie dla mieszkańców obszaru LGD dotyczące zasad pozyskiwania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Rybactw i Morze na lata 2014-2020

więcej

NABÓR WNIOSKÓW NR 21/2019

2019-12-06

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 06.12.2019 r.

Ogłoszenie nr 21/2019

4.4.2. Tworzenie i przystosowanie miejsc związanych z kultywowaniem i edukacją dotyczącą dziedzictwa rybackiego.

więcej

NABÓR WNIOSKÓW NR 20/2019

2019-12-06

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 06.12.2019 r.

Ogłoszenie nr 20/2019

1.2.2. Wsparcie i różnicowanie działalności gospodarczej na obszarze rybackim.

więcej

NABÓR WNIOSKÓW NR 19/2019

2019-12-06

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 06.12.2019 r.

Ogłoszenie nr 19/2019

1.2.1. Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lub adaptacja oraz wyposażenie w sprzęt, urządzenia i/lub innowacyjną technologię obiektów służących zrównoważonej gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb.

więcej

NABÓR WNIOSKÓW NR 18/2019

2019-12-06

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 06.12.2019 r.

Ogłoszenie nr 18/2019

1.1.1. Wspieranie działalności mającej na celu przeciwdziałanie i zapobieganie szkodom.

więcej

NABÓR WNIOSKÓW NR 17/2019

2019-12-06

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 06.12.2019 r.

Ogłoszenie nr 17/2019

1.1.2. Wspieranie działań mających na celu ograniczenie emisji substancji powodujących zmiany klimatyczne.

więcej

NABÓR WNIOSKÓW NR 16/2019

2019-12-06

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 06.12.2019 r.

Ogłoszenie nr 16/2019

3.2.1. Wspieranie działalności w sektorze usług, produkcji i handlu - rozwijanie działalności gospodarczej.

więcej

NABÓR WNIOSKÓW NR 15/2019

2019-12-06

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 06.12.2019 r.

Ogłoszenie nr 15/2019

3.2.1. Wspieranie działalności w sektorze usług, produkcji i handlu.

więcej

NABÓR WNIOSKÓW NR 14/2019

2019-12-06

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 06.12.2019 r.

Ogłoszenie nr 14/2019

2.4.3. Wsparcie działań w zakresie wypromowania szlaku kulinarnego wykorzystującego lokalne zasoby.

więcej

Szkolenie dla wnioskodawców obszaru LGD "Owocowy Szlak"

2019-12-03

W związku z planowanymi naborami wniosków serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru LGD "Owocowy Szlak" na szkolenie, które odbędzie się 11 grudnia 2019 r. w Opolu Lubelskim w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

więcej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 7/2019/G

2019-11-12

W dniu 05.11.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 7/2019/G w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia 2.2.1 Budowa małej architektury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej.

więcej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 12/2019/G

2019-11-12

W dniu 05.11.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 12/2019/G w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia 4.2.2 Edukacja regionalna dla dzieci i młodzieży.

więcej

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY LGD W DNIU 05.11.2019 R.

2019-10-31

Informujemy, że dnia 05.11.2019 r. (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Owocowy Szlak” dotyczące oceny wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszone konkursy nr  7/2019/G oraz 12/2019/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 .

więcej

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD W DNIU 29.10.2019 R.

2019-10-30

Dnia 29 października 2019 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak"...

więcej

Spotkanie Partnerów projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości"

2019-10-29

W dniach 24 – 25 października 2019 r. w Poniatowej, na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”, odbyło się trzecie spotkanie Partnerskich LGD, realizujących  międzynarodowy projekt współpracy pn. „Kreator Przedsiębiorczości”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie, w ramach Osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

więcej

Wyniki przeprowadzonego konkursu na stanowisko specjalisty ds. projektów w Biurze LGD

2019-10-29

W wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko specjalisty ds. projektów w Biurze LGD "Owocowy Szlak" Komisja Rekrutacyjna wyłoniła osobę do zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku.

więcej

Relacja z konferencji "Naturalnie, że lokalnie"

2019-10-24

Dnia 23 października 2019 r. odbyła się konferencja "Naturalnie, że lokalnie", w ramach realizacji projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie, w ramach Osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

więcej

Relacja z pobytu przedstawicieli LGD "Owocowy Szlak" w Preszovie

2019-10-16

W ramach Centrum Produktu Lokalnego, działania stanowiącego część projektu współpracy „Kreator Przedsiębiorczości”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie, w ramach Osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w dniach  10-13.10.2019 r. została zorganizowana wizyta studyjna do zagranicznego Partnera projektu – Słowacji.

więcej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO SPECJALISTY DO SPRAW PROJEKTÓW W BIURZE LGD "OWOCOWY SZLAK"

2019-10-09

Zarząd LGD "Owocowy Szlak" ogłasza konkurs na stanowisko Specjalisty ds. projektów w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak" w Opolu Lubelskim przy ul. Lubelskiej 4.

więcej

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD "OWOCOWY SZLAK" W DNIU 29.10.2019 R.

2019-10-09

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak" w Opolu Lubelskim zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 29.10.2019 r. (wtorek) na godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4.

więcej

OGŁOSZENIE NR 1/2019/OW

2019-10-07

Data zamieszczenia informacji na stronie: 07.10.2019r.

Ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej przez LGD „Owocowy Szlak”

Nr 1/2019/OW

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej dotyczącej wsparcia działań w zakresie promocji zasobów regionu oraz kultywowania dziedzictwa obszaru w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

więcej

Umowy grantowe dotyczące dziedzictwa kulturowego podpisane

2019-10-04

Dnia 4 października 2019 r. odbyło się uroczyste podpisanie i wręczenie umów na realizację operacji w ramach projektu grantowego „Wsparcie działań dotyczących wyposażenia grup kultywujących dziedzictwo obszaru”.

więcej

Konferencja "Naturalnie, że lokalnie"

2019-10-03

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” serdecznie zaprasza przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych na konferencję "Naturalnie, że lokalnie", w ramach realizacji projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie, w ramach Osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

więcej

ZŁOTA ŁUSKA - konferencja i wizyta studyjna

2019-09-26

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji, która odbędzie się w dniach 17 i 18 października 2019 r. w Mieczysławce k/Lubartowa. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli gospodarstw rybackich, lokalnych restauracji i punktów gastronomicznych oraz członków współpracujących z Lokalną Grupą Działania "Owocowy Szlak".

więcej

Wyjazd studyjny do Preszova w Słowacji

2019-09-16

W związku z realizacją kolejnych zadań zaplanowanych w ramach partnerskiego projektu współpracy „Kreator Przedsiębiorczości”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie, w ramach Osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym do Preszowa w Słowacji, który odbędzie się w dniach 10 -13 października 2019 roku.

więcej

Lubelsko - Podkarpacki Szlak Karpia oficjalnie otwarty!

2019-09-04

Po wielu miesiącach intensywnej pracy wszystkich uczestników projektu uroczyście otworzyliśmy nowy szlak kulinarny, który łączy Lubelszczyznę z Podkarpaciem...

więcej

Warsztaty kulinarne dla szefów kuchni restauracji tworzących Lubelsko-Podkarpacki Szlak Karpia

2019-09-03

W miniony poniedziałek odbyły się warsztay kulinarne dla szefów kuchni restauracji tworzących Lubelsko - Podkarpacki Szlak Karpia. Poprowadził je mistrz kuchni Piotr Huszcz...

więcej

Święto Karpia Królewskiego w Malińcu - 18.08.2019 r.

2019-08-21

W minioną niedzielę uczestniczyliśmy w wyjątkowej imprezie. Święto Karpia Królewskiego, które zostało zorganizowane w ramach projektu współpracy "Złota Łuska" przez naszego partnera Lokalną Grupę Rybacką "Puszcza Sandomierska...

więcej

Obóz w Międzywodziu

2019-08-19

Właśnie trwa obóz dla młodzieży, która wygrała konkurs na najlepszy biznesplan w ramach realizacji projektu współpracy "Kreator Przedsiębiorczości", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie, w ramach Osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

więcej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 8/2019/G

2019-08-14

W dniu 08.08.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 8/2019/G w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia 4.1.2. Wsparcie  grup promujących zasoby regionu. Podczas posiedzenia członkowie Rady dokonali wyboru operacji do dofinansowania oraz zatwierdzili listy operacji wybranych i niewybranych.

więcej

Wyniki przeprowadzonego konkursu na stanowisko specjalisty ds. projektów w Biurze LGD

2019-08-14

W wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko specjalisty ds. projektów w Biurze LGD "Owocowy Szlak" Komisja Rekrutacyjna wyłoniła osobę do zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku.

więcej

Pokaz kuchni molekularnej na Nadwiślańskim Święcie Chmielu

2019-08-12

Takie rzeczy nie działy się jeszcze na wilkowskiej scenie. Wieczorem szefowie kuchni lokalnych restauracji:
Łukasz Wójtowicz Restauracja Dworek Przepiórka, Tomasz Nieradka Restauracja pod Kogutem i Adrian Mazurek Restauracja Cukrownia przedstawili widowiskowy pokaz kulinarny, podczas którego wyczarowali lody z piwem karmelowym...

więcej

Nadwiślańskie Święto Chmielu - 11.08.2019 r.

2019-08-12

Wczorajszą niedzielę spędziliśmy w Wilkowie na Święcie Chmielu, gdzie zorganizowaliśmy stoisko promocyjne LGD, konkurs kulinarny "Mięso w piwie" oraz pokaz kuchni molekularnej. Panie z organizacji pozarządowych zgłosiły do rywalizacji 17 dań...

więcej

Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady LGD w dniu 08.08.2019 r.

2019-08-02

Informujemy, że dnia 08.08.2019 r. (czwartek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim odbędzie się posiedzenie Rady LGD "Owocowy Szlak" dotyczące oceny wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr 8/2019/G w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

więcej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO SPECJALISTY DO SPRAW PROJEKTÓW W BIURZE LGD "OWOCOWY SZLAK"

2019-07-26

Zarząd LGD "Owocowy Szlak" ogłasza konkurs na stanowisko Specjalisty ds. projektów w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak" w Opolu Lubelskim przy ul. Lubelskiej 4.

W załączeniu ogłoszenie o konkursie na stanowisko Specjalisty ds. projektów w Biurze LGD "Owocowy Szlak".

więcej

Konkurs kulinarny - "Mięso w piwie"

2019-07-16

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” serdecznie zaprasza do udziału w konkursie kulinarnym pn. „Mięso w piwie” organizowanego w ramach imprezy „Nadwiślańskie Święto Chmielu 2019" w Wilkowie w dniu 11.08.2019 r. (niedziela) o godzinie 12.30. Konkurs będzie polegał na przygotowaniu dania z wykorzystaniem dowolnego mięsa i piwa oraz innych składników.

więcej

KONSULTACJE ZMIAN W LSR NA LATA 2016-2022 I KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI

2019-07-15

Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak" do konsultacji społecznych zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru LGD "Owocowy Szlak" oraz kryteriów wyboru operacji.

więcej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 13/2019

2019-07-10

W dniu 04.07.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 13/2019 w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4. ”Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia 2.3.2. Utworzenie i rozwój przedsiębiorstw wykorzystujących wodny potencjał obszaru rybackiego.

więcej

Święto Produktu Loklanego 30.06.2019 r.

2019-07-05

Dnia 30 czerwca 2019 r. odbyło się Święto Produktu Lokalnego. W tym roku komisje konkursowe miały jeszcze trudniejsze zadanie niż w poprzednich latach,  musiały ocenić 31 dań, 43 produkty, 47 nalewek oraz 17 przyśpiewek. Na scenie odbył się również pokaz kulinarny. Składamy serdeczne podziękowania wystawcom i zespołom.

więcej

Wyjazd studyjny "Innowacje szansą na rozwój obszarów wiejskich"

2019-07-03

Lokalna Grupa Działania "Ziemi Kraśnickiej" w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania "Owocowy Szlak" zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym do Holandii pt. "Innowacje szansą na rozwój obszarów wiejskich", który obdędzie się w dniach 18-22 sierpnia br.

więcej

Relacja z konferencji "Naturalnie, że lokalnie - produkty lokalne i regionalne szansą na rozwój przedsiębiorczości”

2019-06-28

Dnia 27 czerwca 2019 r. odbyła się konferencja na temat wykorzystania produktów lokalnych w przedsiębiorczości. Wykładowcy przedstawili zagadnienia dotyczące sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu detalicznego, marketingu produktów lokalnych oraz ich wykorzystania w prowadzonej działalności. Wydarzeniem towarzyszącym wydarzeniu był konkurs na najlepszy chleb domowego wypieku, w którym udział wzięły 23 organizacje pozarządowe.

więcej

Partnerzy/Polecane linki

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij