<p>Chodel</p>
<p>Józefów<br />
<small>nad wisłą</small></p>
<p>Karczmiska</p>
<p>Łaziska</p>
<p>Opole<br />
<small>lubelskie</small></p>
<p>Poniatowa</p>
<p>Wilków</p>

Aktualności

Nabór wniosków nr 10/2018

2018-03-22

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 22.03.2018 r.

Ogłoszenie nr 10/2018

Przedsięwzięcie 1.1.2 Wspieranie działań mających na celu ograniczenie emisji substancji powodujących zmiany klimatyczne

więcej

Nabór wniosków nr 9/2018/G

2018-03-22

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 22.03.2018 r.

Ogłoszenie nr 9/2018/G

Przedsięwzięcie 4.2.2 Edukacja regionalna dla dzieci i młodzieży

więcej

Akademia kulinarna LGD Smakuj lokalnie! - Rogów, 18.03.2018 r.

2018-03-19

Zeszłą niedzielę spędziliśmy w Rogowie. W odróżnieniu od zimowej, mroźnej pogody kuchnia w świetlicy wiejskiej biła tradycyjnym ciepłem. Rogowianki pod okiem szefa kuchni Andrzeja Cygana przygotowały wykwintne dania wykorzystując to, co w Gminie Wilków jest najlepsze: szparagi, chmiel, jabłka i ryby...

więcej

PROTOKÓŁ Z I ETAPU REKRUTACJI DO PROJEKTU „MÓJ POMYSŁ- MÓJ BIZNES – MÓJ SUKCES” (NABÓR IV)

2018-03-15

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" informuje o zakończeniu I etapu oceny Formularzy rekrutacyjnych złożonych w IV naborze do projektu "Mój pomysł - mój biznes - mój sukces"...

więcej

Akademia kulinarna LGD Smakuj lokalnie! - Ratoszyn i Karczmiska

2018-03-13

Za nami jeden z najsmaczniejszych weekendów w roku bowiem 10 i 11 marca 2018 r. odbyły się warsztay w ramach przedsięwzięcia Akademia Kulinarna LGD - Smakuj lokalnie! ...

więcej

Informacja o zakończeniu oceny wniosków złożonych w naborze nr 6/2018

2018-03-09

W dniu 02.03.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 6/2018 w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4. ”Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia 1.2.3 Wspieranie i różnicowanie działalności gospodarczej na obszarze rybackim. Podczas posiedzenia członkowie Rady dokonali wyboru operacji do dofinansowania oraz zatwierdzili listy operacji wybranych i niewybranych...

więcej

Informacja o zakończeniu oceny wniosków złożonych w naborze nr 2/2018

2018-03-09

W dniu  02.03.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 2/2018 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia 3.2.1 Wsparcie innowacyjnej działalności w sektorze usług, produkcji i handlu. Podczas posiedzenia członkowie Rady dokonali wyboru operacji do dofinansowania oraz zatwierdzili listy operacji wybranych i niewybranych...

więcej

Pierwsze umowy na realizację grantów już podpisane

2018-03-07

W dniu 7 marca 2018 roku Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w Opolu Lubelskim podpisał z organizacjami pozarządowymi z naszego obszaru siedem umów na realizację grantów. W ramach poszczególnych zadań zostaną wyremontowane i wyposażone świetlice wiejskie, w których powstaną Kluby Kultury. Podpisane umowy z najlepszymi życzeniami wręczał grantobiorcom Grzegorz Kapusta Wicemarszałek Województwa Lubelskiego. Panu Marszałkowi skaładamy serdeczne podziękowania za obecność i wszystkie ciepłe słowa. Organizacjom pozarządowym: OSP Szczuczki III, Stowarzyszenie Kobiet Rogowianki, OSP Kluczkowice, OSP Puszno Godowskie, OSP Zaborze, Stowarzyszenie KGW Spławy i OSP Uściąż życzymy sukcesów w realizacji planów.

więcej

Zaproszenie na warsztaty kulinarne organizowane przez LGD "Owocowy Szlak"

2018-03-02

Już w marcu 2018 roku startuje Akademia kulinarna LGD pn. Smakuj lokalnie ! 

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” rozpoczyna cykl warsztatów kulinarnych w 7 miejscowościach naszego regionu.

Warsztaty poprowadzi szef kuchni restauracji Hotelu MONTIS Hotel & SPA w Poniatowej – Andrzej Cygan. Warsztaty kulinarne skierowane są do organizacji pozarządowych oraz osób zainteresowanych kuchnią tradycyjną. A ich głównym celem jest promocja lokalnych produktów obszaru LGD.  

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach kulinarnych serdecznie zapraszamy. 

 

więcej

Zaproszenie do udziału w projekcie dot. organizacji przedsięwzięć edukacyjnych dla osób świadczących usługi turystyczne na obszarze LGD "Owocowy Szlak"

2018-03-02

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” w Opolu Lubelskim serdecznie zaprasza osoby związane z branżą turystyczna do udziału w projekcie pt. „Organizacja przedsięwzięć edukacyjnych dla mieszkańców obszaru LGD „Owocowy Szlak” mających na celu podniesienie wiedzy i kompetencji osób świadczących usługi turystyczne” Operacja realizowana jest w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014-2020.

Projekt zakłada organizację działań edukacyjnych w postaci szkoleń, warsztatów praktycznych i wyjazdu studyjno-szkoleniowego oraz wyjazdu na targi turystyczne pokazujących dobre praktyki w zakresie funkcjonowania turystycznych produktów sieciowych. Głównym celem realizowanego projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji osób świadczących usługi turystyczne na obszarze działania LGD „Owocowy Szlak”...

więcej

Walne Zebranie Członków LGD

2018-02-28

Dnia 27.02.2018 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak", na które przybyli Członkowie Stowarzyszenia, w tym przedstawiciele Waładz LGD...

więcej

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY LGD W DNIU 02.03.2018 R.

2018-02-26

Informujemy, że dnia 02.03.2018r. (piątek) godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim odbędzie się posiedzenie Rady LGD "Owocowy Szlak" dotyczące oceny wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr 2/2018 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz nr 6/2018 ...

więcej

Warsztat refleksyjno-analityczny 16.02.2018r.

2018-02-22

W minionym tygodniu odbył się warsztat refleksyjno-analityczny LGD, w którym wzięli udział członkowie zarządu, rady, pracownicy biura oraz reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego...

więcej

SOKOWIRÓWKA - studio kulinarne w naszym regionie

2018-02-22

Sokowirówka to miejsce nie tylko innowacyjne na naszym obszarze, ale również niezwykłe. Studio kulinarne powstało dzięki wsparciu z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020...

więcej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 5/2018

2018-02-20

W dniu 13.02.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 5/2018 w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4. ”Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lub adaptacja oraz wyposażenie w sprzęt, urządzenia i/lub innowacyjną technologię obiektów służących zrównoważonej gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb. Podczas posiedzenia członkowie Rady dokonali wyboru operacji do dofinansowania oraz zatwierdzili listy operacji wybranych i niewybranych...

więcej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 1/2018

2018-02-20

W dniu  13.02.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 1/2018 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia 3.2.1 Wsparcie innowacyjnej działalności w sektorze usług, produkcji i handlu. Podczas posiedzenia członkowie Rady dokonali wyboru operacji do dofinansowania oraz zatwierdzili listy operacji wybranych i niewybranych...

więcej

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD "OWOCOWY SZLAK" W DNIU 27.02.2018 R.

2018-02-19

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak" w Opolu Lubelskim zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 27.02.2018 r. (wtorek) na godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4.

więcej

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO (NABÓR III) w projekcie "Mój pomysł-mój biznes-mój sukces"

2018-02-15

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla uczestników projektu (nabór III).

Wnioski wraz z załącznikami można składać w terminie od 23.02.2018 do 08.03.2018 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera...

więcej

PRZEDŁUŻENIE NABORU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH W PROJEKCIE "MÓJ POMYSŁ-MÓJ BIZNES-MÓJ SUKCES"

2018-02-15

Do 16 lutego 2018 r. przedłużamy nabór formularzy zgłoszeniowych od osób zainteresowanych dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej!

Rekrutację do projektu "Mój pomysł - mój biznes - mój sukces" (mieszkańcy woj. lubelskiego) prowadzi Lubelska Fundacja Rozwoju, Lublin, ul. Rynek 7,  tel. 81 528 53 18, 81 528 53 16, 81 528 53 19 oraz partnerzy projektu:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krasnystaw PLUS", tel. 82 576 70 49 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, tel. 81 825 27 27

Lokalna Grupa Działania "Zapiecek", Radzyń Podlaski, tel. 83 352 16 00 

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak", Opole Lubelskie, tel. 81 827 72 32, fax 81 827 72 31

więcej

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY LGD W DNIU 13.02.2018 R.

2018-02-08

Informujemy, że dnia 13.02.2018r. (wtorek) godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Owocowy Szlak” dotyczące oceny wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr 1/2018  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz nr 5/2018 ...

więcej

Konsultacje społeczne dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022

2018-02-07

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak" poddajemy propozycję aktualizacji dokumentu pod konsultacje społeczne. Prosimy, aby wszelkie uwagi oraz propozycje zmian nadsyłali Państwo e-mailem na adres: lgd.opolelubelskie@gmail.com lub składali osobiście w Biurze LGD...

więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 08.02.2018r.

2018-02-06

W dniu 8 lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak" odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2017.

więcej

Warsztat refleksyjno - analityczny dla członków Rady, Zarządu oraz pracowniów Biura LGD w dniu 16.02.2018r.

2018-02-02

Informujemy, że dnia 16 lutego 2018 (piątek) w godzinach 12.00-18.00 w MONTIS Hotel & SPA w Poniatowej odbędzie się warsztat refleksyjno-analityczny "Ocena procesu wdrażania LSR" dla członków Rady, Zarządu oraz pracowników Biura LGD "Owocowy Szlak"

więcej

Informacja w sprawie oceny wniosków złożonych w naborze nr 23/2017/G

2018-01-31

W dniu 17.01.2018r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak" w sprawie  oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór 23/2017/G...

więcej

Informacja w sprawie ponownej oceny wniosków złożonych w naborze nr 22/2017

2018-01-24

W dniu 17.01.2018r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak" w sprawie ponownej oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór 22/2017...

więcej

OSTATECZNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW _ II NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w projekcie „Mój pomysł - mój biznes – mój sukces”.

2018-01-23

Lista Uczestników/Uczestniczek projektu (po zakończeniu procedury odwoławczej)  kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego (nabór II).

więcej

IV NABÓR DO PROJEKTU „MÓJ POMYSŁ – MÓJ BIZNES – MÓJ SUKCES”- DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

2018-01-15

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" Partner Projektu  „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” zaprasza osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy zainteresowane dotacją na rozpoczęcie działalności gospodarczej do składania formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie. Oferujemy dotacje w wysokości 22 800 zł oraz wsparcie pomostowe, które wynosi 900 zł przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia firmy!

więcej

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY LGD W DNIU 17.01.2018 R.

2018-01-11

Informujemy, że dnia 17.01.2018r. (środa) godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Owocowy Szlak” dotyczące oceny wniosków o powierzenie grantu, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr 23/2017/G  oraz dokonania poprawy oceny wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr 25/2017 w ramach poddziałania ...

więcej

WSTĘPNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW - II NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w projekcie „Mój pomysł - mój biznes – mój sukces”

2018-01-11

Poniżej zamieszczamy Wstępny protokół  posiedenia KOW dotyczący oceny merytorycznej wniosków o otrzymanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe złożonych przez Uczestników projektu (nabór II)

więcej

Informacja o zakończeniu oceny wniosków złożonych w naborze nr 25/2017

2018-01-05

W dniu  29.12.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 25/2017 w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4. ”Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia ...

więcej

Informacja o zakończeniu oceny wniosków złożonych w naborze nr 20/2017

2018-01-05

W dniu  29.12.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 20/2017 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia ...

więcej

Informacja o zakończeniu oceny wniosków złożonych w naborze nr 19/2017

2018-01-05

W dniu 29.12.2017 r. odbyło sie posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak" w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór 19/2017 w ramch poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia ...

więcej

Wyniki przeprowadzonego konkursu na stanowisko specjalisty ds. projektów w Biurze LGD

2018-01-02

W wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko specjalisty ds. projektów w Biurze LGD "Owocowy Szlak" Komisja Rekrutacyjna wyłoniła osobę do zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku.

więcej

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY LGD W DNIU 29.12.2017 R.

2017-12-27

Informujemy, że dnia 29.12.2017r. (piątek) godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Owocowy Szlak” dotyczące oceny wniosków ...

więcej

OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU "MÓJ POMYSŁ - MÓJ BIZNES - MÓJ SUKCES" (NABÓR III)

2017-12-22

LGD „Owocowy Szlak” informuje o zakończeniu procesu rekrutacji do projektu „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” (nabór III). Poniżej ostateczna  lista osób zakwalifikowanych do projektu.

więcej

Informacja o zakończeniu oceny wniosków złożonych w naborze nr 24/2017

2017-12-21

W dniu 14.12.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 24/2017 w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4. ”Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia ​...

więcej

Informacja o zakończeniu oceny wniosków złożonych w naborze nr 22/2017

2017-12-21

W dniu  14.12.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 22/2017 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia ...

więcej

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

2017-12-19

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia samych pięknych chwil w gronie najbliższych, pełnych ciepła i nadziei oraz wszelkiej pomyślności i wytrwałości w realizacji planów w nadchodzącym Nowym 2018 Roku życzą Zarząd i Pracownicy Biura LGD „Owocowy Szlak”.

więcej

Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu "Mój pomysł - mój biznes - mój sukces" (NABÓR III)

2017-12-15

 LGD „Owocowy Szlak” informuje o zakończeniu II etapu rekrutacji w ramach III naboru do projektu „Mój pomysł – mój biznes- mój sukces”. Poniżej wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu.

Poniżej wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu „Mój pomysł – mój biznes- mój sukces” (NABÓR III). 

więcej

Ostateczny protokół z posiedzenia komisji oceny wniosków - I nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w projekcie "Mój pomysł - mój biznes - mój sukces"

2017-12-15

LGD „Owocowy Szlak” informuje o zakończeniu rekrutacji w ramach I naboru do projektu „Mój pomysł  - mój biznes – mój sukces”.

Poniżej zamieszczamy Listę uczestników/Uczestniczek projektu (po zakończeniu procedury odwoławczej)  kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego (nabór I).

 

więcej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Specjalisty ds. projektów w Biurze LGD

2017-12-12

Zarząd LGD "Owocowy Szlak" ogłasza konkurs na stanowisko Specjalisty ds. projektów w Biurze Lokalnej Grupy Działania  "Owocowy Szlak".

więcej

Szkolenie dla mieszkańców obszaru LGD dotyczące aktualnych naborów wniosków

2017-12-08

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru LGD w tym osoby planujące podjęcie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców planujących rozwój działalności na szkolenie dotyczące aktualnie prowadzonych naborów wniosków o przyznanie pomocy. Nabory wniosków będą trwały od 12.12.2017 r. do 10.01.2018 r.

Szkolenie odbędzie się w dniu 18 grudnia 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 09.00...

więcej

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY LGD W DNIU 14.12.2017 R.

2017-12-08

Informujemy, że dnia 14.12.2017 r. (czwartek) o godzinie 15.30  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4 odbędzie się posiedzenie Rady LGD "Owocowy Szlak" dotyczące oceny wniosków ​...

więcej

BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA WIEJSKICH ORGANIZACJI I MIESZKAŃCÓW WSI

2017-12-07

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom organizacji działających na wsi, zapraszamy do biblioteki w Łaziskach w dniach 13, 16 i 19 grudnia 2017 r. na szkolenie: "Akademia Ekonomii Społecznej".

Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia związane z podejmowaniem działalności odpłatnej i nieodpłatnej przez organizacje pozarządowe, pozyskiwaniem środków na działalność oraz z ekonomią społeczną na wsi.

 

więcej

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO (NABÓR II) w projekcie „Mój pomysł - mój biznes – mój sukces”

2017-11-29

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla uczestników projektu (nabór II) ...

 

więcej

Wstępny protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków - "Mój pomysł - mój biznes - mój sukces"

2017-11-29

Poniżej zamieszczamy Wstępny protokół z posiedzenia KOW dotyczący oceny merytorycznej wniosków o otrzymanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe  złożonych przez Uczestników projektu (nabór I).

 

więcej

Nabór wniosków NR 8/2018/G

2017-11-28

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 28.11.2017 r.

Ogłoszenie nr 8/2018/G

Przedsięwzięcie 1.3.1 Wsparcie promocji obszaru rybackiego i jego produktów oraz obszaru akwakultury

 

więcej

Nabór wniosków NR 7/2018

2017-11-28

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 28.11.2017 r.

Ogłoszenie nr 7/2018

Przedsięwzięcie 2.3.2 Utworzenie i rozwój przedsiębiorstw wykorzystujących wodny potencjał obszaru rybackiego

 

więcej

Nabór wniosków NR 6/2018

2017-11-28

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 28.11.2017 r.

Ogłoszenie nr 6/2018

Przedsięwzięcie 1.2.3 Wspieranie i różnicowanie działalności gospodarczej na obszarze rybackim

 

więcej

Nabór wniosków NR 5/2018

2017-11-28

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 28.11.2017 r.

Ogłoszenie nr 5/2018

Przedsięwzięcie 1.2.1 Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lub adaptacja oraz wyposażenie w sprzęt, urządzenia i/lub innowacyjną technologię obiektów służących zrównoważonej gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb

 

więcej

Partnerzy/Polecane linki

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij