<p>Chodel</p>
<p>Józefów<br />
<small>nad wisłą</small></p>
<p>Karczmiska</p>
<p>Łaziska</p>
<p>Opole<br />
<small>lubelskie</small></p>
<p>Poniatowa</p>
<p>Wilków</p>

Aktualności

Projekt partnerski KSOW Współpraca instrumentem rozwoju przedsiębiorczości

2021-10-20

Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru zaprasza do udziału w operacji pn. „ Wiedza i współpraca w rozwoju obszarów wiejskich ” realizowanej w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Lokalną Grupą Działania Zapiecek oraz Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak ”.

więcej

Podpisanie umów na realizację grantów

2021-10-20

Piętnaście stowarzyszeń z naszego regionu otrzymało dziś z rąk Prezesa Grzegorza Kapicy i Wiceprezesa Sławomira Plisa umowy na realizację zadań, których efekty już niebawem będą służyły mieszkańcom.

więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD

2021-10-18

Informujemy, że dnia 22.10.2021 r. (piątek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Owocowy Szlak” dotyczące wydania opinii w sprawie zmian w umowach beneficjentów na skutek złożonych pism.

 

więcej

Rozstrzygnięcie konkursu "Sposób na BABKĘ ziemniaczaną"

2021-10-05

W minioną niedzielę 3 października 2021 roku, podczas  III Konferencji KGW w Poniatowej, odbył się konkurs kulinarny  organizowany przez Lokalną Grupę Działania „Owocowy Szlak”. W konkursie „Sposób na Babkę ziemniaczaną” wzięło udział 29 organizacji nie tylko z obszaru powiatu opolskiego, ale z całego województwa lubelskiego.  Członkowie jury w składzie Piotr Huszcz, Waldemar Słowik i Tomasz Nieradka degustowali  Baby, Babki i Babeczki, oczywiście wszystkie z ziemniaków.

więcej

Pojedynek kulinarny "Dojrzali i pewni, czy młodzi i gniewni"

2021-09-30

Podczas Święta Produktu Lokalnego w pojedynku kulinarnym, który odbył się na scenie zmierzyli się szefowie kuchni lokalnych restauracji i uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych z Opola Lubelskiego. Publiczność zdecydowała brawami, że młodość i odwaga wzięła górę nad doświadczeniem i pewnością.

więcej

IX Święto Produktu Lokalnego

2021-09-29

W minioną niedzielę odbyło się IX Święto Produktu Lokalnego które zgromadziło gminy powiatu opolskiego, organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, przedsiębiorców, zespoły ludowe oraz miłośników dobrej, tradycyjnej kuchni i kultury ludowej. Wydarzenie było okazją do symbolicznego uczczenia 15-lecia funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania. Słoneczna pogoda i przygotowane atrakcje sprawiły, że park miejski tętnił życiem. W powietrzu unosiły się zapachy lokalnych specjałów i radość, która przy dźwiękach ludowej muzyki porywała do tańca.

więcej

III Konferencja KGW w Poniatowej 3 października 2021 r.

2021-09-27

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe z terenu województwa lubelskiego na III Konferencję KGW, która odbedzie się 3 października 2021 roku w Poniatowej.

więcej

Konkurs "Sposób na BABKĘ ziemniaczaną"

2021-09-27

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zaprasza organizacje pozarządowe z terenu województwa lubelskiego do udziału w konkursie kulinarnym "Sposób na BABKĘ ziemniaczaną". Konkurs odbędzie się 03.10.2021 r., podczas III Konferencji KGW w Poniatowej.

więcej

Dożynki Prezydenckie, Warszawa 19 września 2021 r.

2021-09-21

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” miała przyjemność uczestniczyć w Dożynkach Prezydenckich. Prezydenta Andrzeja Dudę i Pierwszą Damę Agatę Kornhauser-Dudę po staropolsku przywitał Wiceprezes Zarządu LGD Sławomir Plis i pracownicy biura, a szefowie kuchni poczęstowali naszych Gości swoimi popisowymi daniami.

 

więcej

Konkurs cydrów domowych "Mistrz Cydru 2021"

2021-09-16

Zapraszamy do udziału w konkursie cydrów domowych "MISTRZ CYDRU 2021". Organizatorem konkursu jest Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru z siedzibą w Mikołajówce 11, 23-250 Urzędów;
zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód z/s w Świdniku, VI Wydział KRS, pod numerem 0000537023. Celem konkursu jest ocena i promocja cydrów wyprodukowanych z soku jabłkowego.

więcej

Wiedza i współpraca w rozwoju obszarów wiejskich

2021-09-16

Zapraszamy do udziału w operacji pn. „ Wiedza i współpraca w rozwoju obszarów wiejskich ” realizowanej przez Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Lokalną Grupą Działania Zapiecek oraz Lokalną Grupą Działania „Owocowy Szlak ”.

więcej

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSACH ORGANIZOWANYCH W RAMACH IX ŚWIĘTA PRODUKTU LOKALNEGO

2021-09-10

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w IX Święcie Produktu Lokalnego, które odbędzie się 26 września (niedziela) 2021 r. na terenie Parku Miejskiego w Opolu Lubelskim. Głównym celem przedsięwzięcia jest promocja lokalnej kuchni oraz produktów wytwarzanych metodą tradycyjną, zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego w tym kultury ludowej oraz krzewienie go wśród społeczności lokalnej.

więcej

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE "NATURALNIE, ŻE LOKALNIE"

2021-09-10

W imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu „Naturalnie, że lokalnie", które odbędzie się 22 września 2021 r. w Opolu Lubelskim w sali kinowej Opolskiego Centrum Kultury, ul. Lubelska 30, w godzinach 10.00-14.30.

więcej

Zapraszamy do udziału w konkursie Owocowa Spiżarnia!

2021-09-08

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zaprasza organizacje pozarządowe z naszego terenu do udziału w konkursie kulinarnym na najlepsze przetwory z lokalnych owoców "Owocowa Spiżarnia". Konkurs odbędzie się 22.09.2021 r., podczas Konferencji „Naturalnie, że lokalnie”, organizowanej przez LGD "Owocowy Szlak".

więcej

Jesteśmy za lokalnymi inicjatywami na lubelskiej wsi!

2021-09-08

Tylko do 30 września br. trwają konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”, który został opracowany przez Zarząd Województwa Lubelskiego. Dokument ten rozstrzyga na co i w jaki sposób (według jakich procedur) będą wydawane środki europejskie przeznaczone dla Lubelszczyzny.
Od ponad roku Lubelska Sieć Lokalnych Grup Działania czyni starania, aby w wyżej wymienionym dokumencie znalazł się instrument terytorialny RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność). Umożliwi on lokalnym społecznościom na obszarach wiejskich i w małych miastach decydować o tym jakie inicjatywy lokalne sfinansować ze środków unijnych dla regionu.

więcej

"Efektywna komunikacja online oraz MVP strategii organizacji" - szkolenie dla przedstawicieli LGD z województwa lubelskiego

2021-08-03

W minionym tygodniu odbyło się kolejne szkolenie dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z województwa lubelskiego pn. "Efektywna komunikacja online oraz MVP strategii organizacji".

więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD "Owocowy Szlak" w dniu 16.07.2021 r.

2021-07-12

Informujemy, że dnia 16.07.2021 r. (piątek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Owocowy Szlak” dotyczące wydania opinii w sprawie zmian w umowach beneficjentów na skutek złożonych pism.

więcej

Smart Village - szkolenie dla przedstawicieli lubelskich LGD

2021-07-09

Jak lubelską wieś uczynić SMART?
Na to pytanie starali się odpowiedzieć przedstawiciele LUBELSKICH LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA podczas dwudniowych warsztatów dotyczących tworzenia „Koncepcji Smart Village”, które poprowadził Pan Ireneusz Kamiński. Szkolenie otworzył Grzegorz Kapica Prezes LGD „Owocowy Szlak” i Paweł Karczmarczyk Burmistrz Poniatowej.

więcej

Walne Zebranie Członków LGD "Owocowy Szlak" w dn. 28.06.2021 r.

2021-06-29

W dniu wczorajszym odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak", podczas którego zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2020 rok oraz udzielono jednogłośnie absolutorium Członkom Zarządu. Została przyjęta również aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju, w której zaplanowano wiele nowych działań skierowanych do mieszkańców obszaru. Gratulujemy Zarządowi absolutorium a wszystkim Członkom i naszym Partnerom dziękujemy za pracę w minionym roku.

więcej

Szkolenia dla przedstawicieli LGD

2021-06-24

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak", Lokalna Grupa Działania "Kraina wokół Lublina", Lokalna Grupa Działania "Ziemi Kraśnickiej" oraz Lokalna Grupa Działania LGD "Zielony Pierścień" zapraszają Przedstawicieli lokalnych grup działania z terenu województwa lubelskiego do udziału w szkoleniach.

więcej

Formularz aneksu "COVID" do umowy o przyznaniu pomocy - 19.2 Premie

2021-06-23

W związku z przepisami rozporządzenia MRiRW z dnia 3 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w załączeniu znajduje się wersja elektroniczna wzoru formularza aneksu do umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zawierającego zmiany wynikające z ww. rozporządzenia.

więcej

Nowy wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2

2021-06-23

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) opracowała nowy wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

więcej

Podpisanie umów na realizację zadań dofinansowanych z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

2021-06-23

Prezes Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak" Grzegorz Kapica podpisał wczoraj z Wicemarszałkiem Województwa Lubelskiego Panem Zdzisławem Szwedem dwie umowy na realizację zadań dofinansowanych z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

więcej

"Kulinarne Powroty" w Gminie Łaziska - 22.06.2021 r.

2021-06-23

"Kulinarne Powroty" w Gminie Łaziska.
Wczorajszy dzień spędziłyśmy w Łaziskach, które są zagłębiem szparagów. Dziedzictwo kulinarne jest tu bardzo bogate i stanowi ważny element w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich. Panie ze Stowarzyszenia Kobiet „Łaziszczanki” przyjęły nas bardzo serdecznie w poszerzonym o organizacje z terenu Gminy Łaziska gronie.

więcej

"Kulinarne Powroty" w gminie Karczmiska - 16.06.2021 r.

2021-06-17

O tym, że Karczmiska słyną z potraw z „bobru”, który niegdyś był uprawiany niemal w każdym gospodarstwie wie chyba każdy. Podczas dzisiejszego spotkania z przedstawicielkami Koła Gospodyń Wiejskich okazało się, że słynne pierogi z bobru to nie jedyna potrawa, którą mogą pochwalić się Karczmiacy.

więcej

"Kulinarne Powroty" w Gminie Józefów nad Wisłą - 15.06.2021 r.

2021-06-16

Każdy z nas ma co najmniej kilka kulinarnych wspomnień z dzieciństwa, które sprawiają, że uśmiech sam pojawia się na twarzy. Aby dowiedzieć się jakie dawne dania i produkty pamiętają mieszkańcy Gminy Józefów nad Wisłą, spotkałyśmy się dziś z nimi na warsztatach. Dzięki opowieściom aktywnych Pań po raz kolejny odbyłyśmy niezwykłą podróż do przeszłości, gdzie w kuchni używano produktów pochodzących z własnego gospodarstwa.

więcej

"Kulinarne Powroty" w Gminie Chodel - 14.06.2021 r.

2021-06-15

Wczoraj spotkałyśmy się z Paniami ze Stowarzyszenia Nowoczesna Gospodyni ze Świdna, aby porozmawiać o smakach dzieciństwa, kuchni tradycyjnej i dawnych zwyczajach. Przyjemnie było przenieść się w czasy, kiedy proste pożywienie było rarytasem, który cieszył wszystkich domowników. Okazał się, ze każdy ma swoje ulubione danie, które przyrządza do dziś i to właśnie ono zostanie zarejestrowana na liście ministerialnej.

więcej

Walne Zebranie Członków LGD "Owocowy Szlak" 28.06.2021 r.

2021-06-15

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak" w Opolu Lubelskim zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 28.06.2021 r. (poniedziałek) na godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4.

więcej

"Kulinarne Powroty" w Wilkowie - 10.06.2021 r.

2021-06-11

Okazało się, że jedna wizyta w Gminie Wilków, która miała miejsce 24 maja w Rogowie, nie wystarczy, aby udokumentować tutejsze dziedzictwo kulinarne, dlatego wybrałyśmy się dziś do Klubu Seniora i Koła Gospodyń Wiejskich. Panie przyjęły nas bardzo serdecznie i chętnie włączyły się w pracę, bo jak same mówią, czują się odpowiedzialne za przekazywanie tradycji i dawnych zwyczajów.

więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD "Owocowy Szlak" w dniu 14.06.2021 r.

2021-06-11

Informujemy, że dnia 14.06.2021 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Owocowy Szlak” dotyczące wydania opinii w sprawie zmian w umowach beneficjentów na skutek złożonych pism.

 

więcej

Szkolenie Członków Rady, Zarządu oraz pracowników Biura LGD "Owocowy Szlak"

2021-06-11

Członkowie Zarządu, Rady i pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak" wzięli udział w dwudniowym szkoleniu dotyczącym koncepcji Smart Village.

więcej

Informacja o pracy Biura LGD "Owocowy Szlak" w dniach 8 - 9 czerwca 2021 r.

2021-06-07

Informujemy, że w dniach 8 - 9 czerwca 2021 r. Biuro Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” będzie nieczynne z powodu udziału pracowników w szkoleniu. W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod nr telefonu: 697-915-005.

więcej

Konkurs dla dzieci z województwa lubelskiego "Złap Rybkę"

2021-06-01

Zapraszamy najmłodszych mieszkańców obszaru LGD „Owocowy Szlak” do udziału w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Konkurs ma na celu promocję potencjału i tradycji rybackich województwa lubelskiego i upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o rybach słodkowodnych występujących w wodach województwa lubelskiego.

więcej

"Kulinarne Powroty" w Gminie Poniatowa - 27.05.2021 r.

2021-05-31

Produkty i dania tradycyjne w wielu domach stanowią stały element codziennego pożywienia, a poprzez to stają się materialnym śladem przeszłości. Bogactwo żywności regionalnej ma wpływ na budowanie tożsamości lokalnej i staje się sposobem na promocję regionu. Konieczne jest podjęcie działań zmierzających do ochrony dziedzictwa kulinarnego i zachowanie go dla przyszłych pokoleń.

więcej

"Kulinarne Powroty" w Gminie Opole Lubelskie - 26.05.2021 r.

2021-05-26

Dziedzictwo kulinarne jest ważną częścią naszej tożsamości. Prawie w każdym domu przygotowywane są dania i potrawy, których przepisy przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Dziś z mieszkankami Gminy Opole Lubelskie rozmawiałyśmy o dawnych zwyczajach i pożywieniu. Wróciłyśmy do czasów kiedy rytm życia dyktowała natura, a człowiek starał się żyć z nią w zgodzie. Dzięki tej wspólnej wyprawie wyłoniłyśmy dania i produkty, które są charakterystyczne dla poszczególnych miejscowości i są wytwarzane według tradycyjnych receptur.

więcej

"Kulinarne Powroty" w Gminie Wilków - 24.05.2021 r.

2021-05-25

To była pasjonująca wyprawa do przeszłości. Poprzez wspomnienia, stare zapiski i unoszące się z kaflowego pieca zapachy mogłyśmy odbyć podróż do czasów, kiedy życie biegło wolniej, a to, co gościło na stołach, było proste, zdrowe i smaczne. Wspólnie z mieszkankami Rogowa i Wilkowa wybrałyśmy te lokalne specjały, które wykonywane są według dawnej receptury przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Dziś rozpoczęłyśmy proces wpisywania pęczaku z grochem, skubańca i barszczu na zakwasie na ministerialną listę produktów tradycyjnych.

więcej

Harmonogram spotkań "Kulinarne Powroty"

2021-05-19

Zapraszamy przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak" do udziału w spotkaniach dotyczących rejestracji produktów i dań tradycyjnych na Liście Produktów Tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spotkania odbędą się w każdej z gmin członkowskich LGD "Owocowy Szlak".

więcej

KONSULTACJE ZMIAN W LSR NA LATA 2016-2022 ORAZ KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI

2021-05-07

Zapraszamy mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak" do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru LGD "Owocowy Szlak" oraz kryteriów wyboru operacji.

więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD Owocowy Szlak w dniu 12.05.2021 r.

2021-05-06

Informujemy, że dnia 12.05.2021 r. (środa) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Owocowy Szlak” dotyczące wydania opinii w sprawie zmian w umowach beneficjentów na skutek złożonych pism.

 

więcej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 3/2021/G

2021-03-31

W dniu 24.03.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 3/2021/G w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia 4.2.2. Wsparcie działań dotyczących wyposażenia dla organizacji zaangażowanych w pracę na rzecz grup defaworyzowanych.

więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD Owocowy Szlak w dniu 24.03.2021 r.

2021-03-19

Informujemy, że dnia 24 marca 2021 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim odbędzie się posiedzenie Rady LGD "Owocowy Szlak" dotyczące oceny wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr 3/2021/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

więcej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 2/2021/G

2021-02-26

W dniu 19.02.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 2/2021/G w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia 4.1.5 Wsparcie działań w zakresie adaptacji, przystosowania i wyposażenia miejsc przyczyniających się do wzmocnienia kapitału społęcznego.

więcej

Zapraszamy na webinarium pt. "Liderki społeczności wiejskiej – wpływ na rozwój obszarów wiejskich"

2021-02-17

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zaprasza na szkolenie w formie webinarium pt. Liderki społeczności wiejskiej – wpływ na rozwój obszarów wiejskich. Webinarium odbędzie się dnia 9 marca 2021 roku o godzinie 10.00.

więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD Owocowy Szlak w dniu 19.02.2021 r.

2021-02-15

Informujemy, że dnia 19 lutego 2021 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim odbędzie się posiedzenie Rady LGD "Owocowy Szlak" dotyczące oceny wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr 2/2021/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

więcej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 1/2021

2021-02-15

W dniu 08.02.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 1/2021 w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4. ”Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia 1.2.2. Wsparcie i różnicowanie działalności gospodarczej na obszarze rybackim.

więcej

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW

2021-02-05

LGD „Owocowy Szlak” informuje o możliwości aneksowania umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym zmiany wprowadzone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–202 (Dz.U.2019 poz. 664 ze zm.).

więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD Owocowy Szlak w dniu 08.02.2021 r.

2021-02-03

Informujemy, że dnia 8 lutego 2021 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim odbędzie się posiedzenie Rady LGD "Owocowy Szlak" dotyczące oceny wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr 1/2021 w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

więcej

Informacja dot. doradztwa w trakcie trwających naborów wniosków

2021-01-05

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” informuje, że w terminie naboru wniosków o przyznanie pomocy punktowane doradztwo świadczone jest maksymalnie na 2 dni przed zakończeniem naboru wniosków.

więcej

Partnerzy/Polecane linki

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij