<p>Chodel</p>
<p>Józefów<br />
<small>nad wisłą</small></p>
<p>Karczmiska</p>
<p>Łaziska</p>
<p>Opole<br />
<small>lubelskie</small></p>
<p>Poniatowa</p>
<p>Wilków</p>

Operacja własna

Jaka wysokość dotacji:

  •     na dofinansowanie 1 operacji własnej LGD wnioskodawca może ubiegać się o kwotę maks. 50 tys. zł
  •     dotacja ma formę refundacji (czyli po zrealizowaniu całości inwestycji beneficjent zwraca się z wnioskiem o płatność o wypłatę 63,63% lub 95% kosztów kwalifikowalnych (brutto) projektu)
  •     wymóg minimalnych kosztów całkowitych projektu (brutto) – min. 50 tys. zł

Dla kogo dotacja:

UWAGA! Realizatorem operacji własnej może być Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”, o ile inny podmiot uprawniony do ubiegania się o przyznanie dotacji nie zgłosi zamiaru realizacji operacji własnej LGD w określonym terminie.

Inne podmioty uprawnione do realizacji operacji własnej LGD:

A. Jednostki sektora finansów publicznych (gminy, gminne instytucje kultury)

B. organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, OSP)

C. kościelne osoby prawne (parafie):


Wymagania wobec wnioskodawcy:

 

Wnioskodawca ma siedzibę na obszarze objętym LSR (tj. na terenie jednej z gmin: Opole Lubelskie, Poniatowa, Łaziska, Wilków, Józefów nad Wisła, Karczmiska, Chodel).

 

Warunki otrzymania pomocy:


Pomoc na „operację własną LGD” jest przyznawana jeżeli:

  •     operacja otrzymała co najmniej minimalną liczbę punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR;
  •     po upływie terminu 30 dni od dnia zamieszczenia przez LGD na jej stronie internetowej informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nikt uprawniony do wsparcia nie zgłosił LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Forma  pomocy:

 

  •     refundacja kosztów
  •     95 % kosztów kwalifikowalnych

Partnerzy/Polecane linki

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij