<p>Chodel</p>
<p>Józefów<br />
<small>nad wisłą</small></p>
<p>Karczmiska</p>
<p>Łaziska</p>
<p>Opole<br />
<small>lubelskie</small></p>
<p>Poniatowa</p>
<p>Wilków</p>

Statut LGD

Statut reguluje kwestie przewidziane w Ustawie z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, nazwę stowarzyszenia, teren działania i siedzibę stowarzyszenia, cele i sposoby ich realizacji, sposób nabywania i utraty członkowstwa, przyczyny utraty członkowstwa oraz prawa i obowiązki członków stowarzyszenia, wskazuje władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełnienia i odwołania oraz kompetencje poszczególnych organów, sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, sposób ustalania składek członkowskich, zasady dokonywania zmian statutu oraz sposób rozwiązania stowarzyszenia. Określa również organ nadzoru jakim jest Marszałek Województwa Lubelskiego, a także określa organ LGD kompetentny w zakresie uchwalenia LSR i jej aktualizacji oraz kryteriów wyboru operacji. Ponadto określa uregulowania dotyczące zachowania bezstronności członków organu decyzyjnego w wyborze operacji (w tym przesłanki wyłączenia z oceny operacji) oraz dodatkowy organ jakim jest Rada LGD odpowiedzialna za wybór operacji oraz szczegółowo określa jej kompetencje i zasady reprezentatywności.

 

Partnerzy/Polecane linki

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij